Heim Nyhende Det blir tre politidistrikt på Vestlandet

Det blir tre politidistrikt på Vestlandet

Med den nye politireforma blir talet politidistrikt her i landet redusert frå 27 til 12. Vestlandet blir delt i distrikta Møre og Romsdal, Vest og Sør-Vest.

 

 

Søndag blei politireforma lagt fram, ei reform som regjeringspartia Høgre og Frp, men også Venstre, KrF og Arbeidarpartiet stiller seg bak.

– Denne breie semja er viktig for politiet. Det sikrar stabilitet og føreseielegheit for arbeidet med tryggleik i kvardagen, seier Anders B. Werp, saksordførar og justispolitisk talsperson i Høgre.

LES OGSÅ: På vakt med hundepatruljen

Fleirtal
– Semja legg til rette for betre kriminalitetsførebygging og etterforsking. Hovudtrekka i nærpolitireforma blir vidareførte og forsterka. Eit stort fleirtal på Stortinget stakar med dette ut kursen for at politiet skal gjere ein enda betre jobb, fortset han.

Reforma inneber at 27 politidistrikt blir til 12. På Vestlandet får ein distrikta Sør-Vest, Vest og Møre og Romsdal. Det nye distriktet Sør-Vest omfattar Rogaland fylke og Sirdal kommune i Vest-Agder. Inntil vidare omfattar distriktet også kommunane lengst sør i Hordaland, fortel Bergens Tidende. Dette distriktet erstattar politidistrikta Rogaland og Haugaland og Sunnhordland.

Politimeisteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Steinar Langholm, er glad for at Haugaland og Sunnhordland ikkje blir splitta.

– Vi har alltid meint at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt må bestå som eitt beredskapsområde fram til transportløysingar som Hordfast er på plass, seier han til NRK.no.

LES OGSÅ: Politiet skal framleis bere våpen

– Skuffa
Etter planen skal nemleg Stord, Fitjar og Bømlo skal bli ein del av Vest politidistrikt, men med føresetnad om at fastlandssambandet Hordfast må på plass først.

Er ikkje bygginga av Hordfast i gang innan 2023, skal kommunane likevel bli vurdert lagt til politidistrikt Vest, skriv BT. Stord-ordførar Liv Kari Eskeland er skuffa.

– Vi har vore krystallklare på at vi ville til Hordaland politidistrikt. Det vil vere krevjande om ein ny storkommune, beståande av Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes, skal liggje i to ulike politidistrikt, seier ordføraren til Haugesunds Avis.

Slått saman
Det nye distriktet Møre og Romsdal skal omfatte Møre og Romsdal fylke, og erstatte politidistrikta Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal. Sogn og Fjordane og Hordaland politidistrikt blir slått saman under namnet politidistrikt Vest.

Ap-politikar og regionslensmann i Sogn Arne Johannsen har arbeidd for ein fylkesmodell. Han seier til NRK.no at han er skuffa over vedtaket, men vil prøve å riste skuffelsen av seg.

– Slaget er tapt. Og som regionlensmann, er det min jobb å kjempe for innbyggjarane i fylket sitt beste i den nye strukturen. Vi har ein viktig jobb å vere med å påverke i den nye strukturen inn mot leiinga i Hordaland. I fellesskap er det jo vi som skal byggje det nye politidistriktet. Eg skal jobbe beinhardt og lokalt for det som er bestemt politisk, seier Arne Johannsen til NRK.no. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...