Heim Nyhende Det blir tre politidistrikt på Vestlandet

Det blir tre politidistrikt på Vestlandet

Med den nye politireforma blir talet politidistrikt her i landet redusert frå 27 til 12. Vestlandet blir delt i distrikta Møre og Romsdal, Vest og Sør-Vest.

 

 

Søndag blei politireforma lagt fram, ei reform som regjeringspartia Høgre og Frp, men også Venstre, KrF og Arbeidarpartiet stiller seg bak.

– Denne breie semja er viktig for politiet. Det sikrar stabilitet og føreseielegheit for arbeidet med tryggleik i kvardagen, seier Anders B. Werp, saksordførar og justispolitisk talsperson i Høgre.

LES OGSÅ: På vakt med hundepatruljen

Fleirtal
– Semja legg til rette for betre kriminalitetsførebygging og etterforsking. Hovudtrekka i nærpolitireforma blir vidareførte og forsterka. Eit stort fleirtal på Stortinget stakar med dette ut kursen for at politiet skal gjere ein enda betre jobb, fortset han.

Reforma inneber at 27 politidistrikt blir til 12. På Vestlandet får ein distrikta Sør-Vest, Vest og Møre og Romsdal. Det nye distriktet Sør-Vest omfattar Rogaland fylke og Sirdal kommune i Vest-Agder. Inntil vidare omfattar distriktet også kommunane lengst sør i Hordaland, fortel Bergens Tidende. Dette distriktet erstattar politidistrikta Rogaland og Haugaland og Sunnhordland.

Politimeisteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Steinar Langholm, er glad for at Haugaland og Sunnhordland ikkje blir splitta.

– Vi har alltid meint at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt må bestå som eitt beredskapsområde fram til transportløysingar som Hordfast er på plass, seier han til NRK.no.

LES OGSÅ: Politiet skal framleis bere våpen

– Skuffa
Etter planen skal nemleg Stord, Fitjar og Bømlo skal bli ein del av Vest politidistrikt, men med føresetnad om at fastlandssambandet Hordfast må på plass først.

Er ikkje bygginga av Hordfast i gang innan 2023, skal kommunane likevel bli vurdert lagt til politidistrikt Vest, skriv BT. Stord-ordførar Liv Kari Eskeland er skuffa.

– Vi har vore krystallklare på at vi ville til Hordaland politidistrikt. Det vil vere krevjande om ein ny storkommune, beståande av Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes, skal liggje i to ulike politidistrikt, seier ordføraren til Haugesunds Avis.

Slått saman
Det nye distriktet Møre og Romsdal skal omfatte Møre og Romsdal fylke, og erstatte politidistrikta Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal. Sogn og Fjordane og Hordaland politidistrikt blir slått saman under namnet politidistrikt Vest.

Ap-politikar og regionslensmann i Sogn Arne Johannsen har arbeidd for ein fylkesmodell. Han seier til NRK.no at han er skuffa over vedtaket, men vil prøve å riste skuffelsen av seg.

– Slaget er tapt. Og som regionlensmann, er det min jobb å kjempe for innbyggjarane i fylket sitt beste i den nye strukturen. Vi har ein viktig jobb å vere med å påverke i den nye strukturen inn mot leiinga i Hordaland. I fellesskap er det jo vi som skal byggje det nye politidistriktet. Eg skal jobbe beinhardt og lokalt for det som er bestemt politisk, seier Arne Johannsen til NRK.no. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...