Heim Nyhende Det Norske Teatret med kulturelle tilbakeblikk

Det Norske Teatret med kulturelle tilbakeblikk

Fleire fredagar og laurdag utover vinteren og våren byr Det Norske Teatret på ei rekkje spesialarrangement med både musikalske godbitar og eit djupdykk i historia til teateret.

Historiske laurdagar er tittelen på ein serie arrangement med forfattaren Alfred Fidjestøl og dramaturg Ola E. Bø. Fidjestøl skriv historia til Det Norske Teatret, og saman med andre gjester vil han og Ola E. Bø sjå nærmare på fortida til teateret.

Det første arrangementet går av stabelen 16. februar. Det har tittelen «Frå Spellaget til teaterslaget. Om starten til Det Norske Teatret. Tre veker seinare er temaet historia til nynorsk dramatikk, medan det norske musikkteatret er temaet den siste historiske laurdagen i mai.

Om lag i same tidsrommet arrangerer teatret det dei kallar «Bikubekveldar i 100». Her kan publikum oppleva gjensyn med musikalske godbitar på Det Norske Teatret opp gjennom åra. Den første musikalske Bikubekvelden går av stabelen 15. februar. Her vil skodespelarane Charlotte Frogner, Ingeborg Sundrehagen Raustøl. Frank Kjosås og Pål Christian Eggen ta publikum med på ei reise i den amerikanske musikalen.

Ein månad seinare kan folk oppleva Heidi Gjermundsen Broch og Lars Klevstrand med fleire tolka Jacques Brei og Edith Piaf. Seinare arrangement byr både på svenske viseskattar, gjensyn med songar frå sukessframsyninga «Bikubesong» og ein kortversjon av musikalen «Next to Normal. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...