Heim Nyhende Satsar på nynorskjournalistar

Satsar på nynorskjournalistar

 

Nynorsk avissenter i Førde opnar i august. Senteret skal drive med utdanning og etterutdanning av nynorskjournalistar.

Arve Sandal er no tilsett som prosjektleiar for senteret, og han tok til i arbeidet sitt denne veka.

– Nynorsk avissenter skal gi eit handslag til lokalavisene som blir redigerte på nynorsk ved å hjelpe med rekrutteringa, men også med å utvikle den digitale lokalavisa, seier Sandal til LNK.no.

– Det er i dag 59 lokalaviser som blir redigerte på nynorsk. Desse avisene produserer store mengder nynorsk tekst kvar veke, og dei er veldig viktige for det nynorske skriftspråket. Vi håper vi kan bidra til desse avisene med råd og med kompetanse.

Startar til hausten

Allereie i april vil senteret derfor lyse ut praktikantstillingar som nynorskjournalistar kan søke på, etter mal av, og i samarbeid med, NRK Nynorsk mediesenter. Det første kullet med nynorskjournalistar tek til på opplæring og praksis i august i år.

Arve Sandal har sjølv vore med i prosjektgruppa som etablerte NRK Nynorsk mediesenter for 10 år sidan, og han ser at eit samarbeid mellom desse to organisasjonane kan gi gode synergiar.

Spark bak

Det er Firda Media AS som står bak Nynorsk avissenter i Førde. Vinjefondet løyvde nyleg 1 million kroner til senteret, og frå før har Sparebankstiftinga og Amedia løyvd ein halv million kronar kvar.

Les også: Satsar på nynorsk avissenter i Førde

At Nynorsk avissenter blir lagt til avisa Firda i Førde meiner Arve Sandal har si naturlege forklaring.

– Firda er den største nynorskavisa i landet, og den einaste av desse som kjem ut kvar dag.

Nynorskfylket Sogn og Fjordane står også i ei særstilling. Medan nynorsken er på tilbakegang i andre fylke, er framleis 97% av alle grunnskulelevane i Sogn og Fjordane nynorskbrukarar, og Sandal peikar på at fylket blir kalla det nynorske grunnfjellet.

At senteret opnar i Språkåret er derimot litt meir av eit tilfelle. Men like fullt gir det eit ekstra spark i baken til det nye avishuset å opne i det året det er 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd, seier den nytilsette prosjektleiaren.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...