Heim Nyhende Digital postkasse berre på bokmål

Digital postkasse berre på bokmål

Den digitale postkassa Digipost berre finst i bokmålsversjon. Språkrådet er ikkje nøgde og bed departementet ta affære.

Digipost er ei teneste frå Posten Noreg AS, og Posten er eigd av staten og sorterer under Samferdsledepartementet. Fleire har no klaga til departementet over at Digipost ikkje finst i nynorsk utgåve, og Språkrådet har gått gjennom klagane. I eit skriv til Samferdsledepartementet oppmodar dei no departementet om be Posten få på plass ein nynorskversjon av Digipost snarast råd, skriv Nationen.no. Språkrådet meiner Digipost må reknast som ei kunderetta teneste og derfor blir omfatta av mållova.

Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten seier til Nationen at han ikkje trur tenesta ekskluderer nynorskbrukarar, slik somme av klagarane hevdar. Han er ikkje samd i at tenesta er underlagd mållova, så lenge det ikkje er eit konsesjonsbelagt produkt. Men det finst ifølgje Jakobsen planar om ein nynorsk versjon av Digipost. Kva tid den kjem kan han ikkje seie noko om.

Språkrådet på si side seier det er bra at det er planar om ein nynorsk versjon, men meiner ei så stor og omfattande teneste burde kome med parallelle utgåver, heiter det i klagesvaret som er sendt til Samferdsledepartementet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...