Heim Nyhende Digital postkasse berre på bokmål

Digital postkasse berre på bokmål

Den digitale postkassa Digipost berre finst i bokmålsversjon. Språkrådet er ikkje nøgde og bed departementet ta affære.

Digipost er ei teneste frå Posten Noreg AS, og Posten er eigd av staten og sorterer under Samferdsledepartementet. Fleire har no klaga til departementet over at Digipost ikkje finst i nynorsk utgåve, og Språkrådet har gått gjennom klagane. I eit skriv til Samferdsledepartementet oppmodar dei no departementet om be Posten få på plass ein nynorskversjon av Digipost snarast råd, skriv Nationen.no. Språkrådet meiner Digipost må reknast som ei kunderetta teneste og derfor blir omfatta av mållova.

Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten seier til Nationen at han ikkje trur tenesta ekskluderer nynorskbrukarar, slik somme av klagarane hevdar. Han er ikkje samd i at tenesta er underlagd mållova, så lenge det ikkje er eit konsesjonsbelagt produkt. Men det finst ifølgje Jakobsen planar om ein nynorsk versjon av Digipost. Kva tid den kjem kan han ikkje seie noko om.

Språkrådet på si side seier det er bra at det er planar om ein nynorsk versjon, men meiner ei så stor og omfattande teneste burde kome med parallelle utgåver, heiter det i klagesvaret som er sendt til Samferdsledepartementet.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...