Heim Nyhende Duka for språkstrid i Gvarv

Duka for språkstrid i Gvarv

Rådmannen i Sauherad innstiller på at nynorskskulen Gvarv skal bli bokmålsskule frå hausten av. Eit rote åtak mot nynorsken, meiner Noregs Mållag.

Gvarv skule har nynorsk som hovudmålform, og har i dag fire grupper med elvar som har bokmål. I innstillinga til utvalet for oppvekst og omsorg i Sauherad skriv rådmannen at dette er ei kostbar ordning, og han tilrår at skulen frå 1. august i år går over til å bli rein bokmålsskule. Vidare tilrår han ei rådgjevande folkerøysting i mars.

Politikarane i Sauherad ønska i går ikkje å handsame saka og fekk saka utsett for ytterlegare utgreiing. Påstanden om at ein overgang til bokmålsskule kan gje ei innsparing på 1 million var for dårleg dokumentert, meinte Venstre-politikar Heine Aarhus.

Leiar i Noregs Mållag, Hege Myklebust, meiner det er like truleg at det vil bli språkdelingsgrupper på skulen sjølv om den blir ein bokmålsskule. Ho meiner og det er uheldig at rådmannen legg seg opp i kva som er opplæringsspråket på ein skule og seier mållaget har bede fylkesmannen i Telemark  om å vurdere åtferda til rådmannen.

Kjelder: Varden, Noregs Mållag

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...