Heim Nyhende - Eit eige stammespråk?

– Eit eige stammespråk?

Student og medlem i sentralstyret til NMU, Jostein Avdem Fretland, meiner kommunane bør kome seg på Facebook for å få fleire ungdommar til å lese politiske saker. 

– Ikkje tru at det å publisere saksdokument på nettet gir reelt innsyn, seier han.

Fretland har sett på politiske sakspapir frå fleire kommunar for å sjå kor vanskeleg det politiske språket er. Han meiner det er mange ord som skaper avstand mellom politikarane og dei unge lesarane.

– Eg fekk ein lengre epost frå Hjelmeland kommune med ei forklaring på kor eg skulle finne budsjettsaka i kommunen. Kvifor fekk eg det når det er så mykje enklare å berre google kommunen og budjsett, då kjem det opp med ein gong. Det er slik ungdommane tenkjer. Internettkvardagen vår er basert på klikk, seier Fretland som fleire gonger nesten gav opp då han skulle leite seg gjennom dei kommunale papira.

Han meiner kommunane bør endre på språket sitt, og gjere det enklare.

– Tenk som ei avis. Dersom ei avis hadde brukt det same språket som det er i kommunale dokument ville ikkje ungdommen lese lokalavisa så mykje som dei gjere i dag. Og det er jo nettopp dei kommunale sakene som kjem i lokalavisa som ungdommane er mest interesserte i. Og bruk Facebook som ein kanal til å fortelje om sakene.

– Få råd frå dei unge sjølve som er lesarane. Og lag ulike saksdokument til ulike grupper lesarar, meiner Fretland.  

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...