Heim Nyhende - Gi ungdommane makt

– Gi ungdommane makt

Ei kartlegging utført av Sentio research på vegner av valprosjektet Mot til å meina viser at heile 77 prosent av dei spurde meiner 16-åringar ikkje er modne nok til å røyste ved val. Det er ikkje professor Frank H. Aarebrot samd i.

Kartlegginga er gjennomført blant eit utval på 1000 personar blant Noreg sin befolkning mellom 15 og 25 år. Målet er å kartlegge ungdomens politiske engasjement.  Resultatet vart lagt fram under Mot til å meina-konferansen som no pågår i Stavanger.

Frank H. Aarebrot er overraska over at så mange ikkje meiner 16-åringane er modne nok til å røyste ved val. 

– På grunn av aldersfordelinga mellom innbyggargruppene er det naudsynt å senke røysteretten. Me blir stadig fleire eldre, og færre unge. Dermed blir det større avkasting på å ha ein eldrevennleg politikk, enn ein ungdomsvennleg politikk, meiner Aarebrot. 
 
– Me må vere villige til å gi ungdommen makt for å skape og vedlikehalde politisk interesse. Diverre er me ofte meir interessert i å lære ungdommane opp i det politiske spelet, framfor å gi dei makt, seier Aarebrot. 

Kartlegginga viser også at 51 prosent av dei spurde har vore medlem i eit elev/ungdomsråd, 45 prosent opplyser at dei les lokalavisa der dei bur ofte, det er berre 4,6 prosen som opplyser at dei aldri les lokalavisa. 42 prosent meiner dei er interessert i lokal politikk, medan 41 prosent også seier dei ikkje er interessert i lokal politikk. Dei resterande 17,8 prosenta opplyser at dei ikkje veit. 62 prosent av dei spurde meiner også det er viktig at dei folkevalde er på nettet.

Førre artikkel– Eit eige stammespråk?
Neste artikkelVart fanga opp

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...