Heim Nyhende - Gi ungdommane makt

– Gi ungdommane makt

Ei kartlegging utført av Sentio research på vegner av valprosjektet Mot til å meina viser at heile 77 prosent av dei spurde meiner 16-åringar ikkje er modne nok til å røyste ved val. Det er ikkje professor Frank H. Aarebrot samd i.

Kartlegginga er gjennomført blant eit utval på 1000 personar blant Noreg sin befolkning mellom 15 og 25 år. Målet er å kartlegge ungdomens politiske engasjement.  Resultatet vart lagt fram under Mot til å meina-konferansen som no pågår i Stavanger.

Frank H. Aarebrot er overraska over at så mange ikkje meiner 16-åringane er modne nok til å røyste ved val. 

– På grunn av aldersfordelinga mellom innbyggargruppene er det naudsynt å senke røysteretten. Me blir stadig fleire eldre, og færre unge. Dermed blir det større avkasting på å ha ein eldrevennleg politikk, enn ein ungdomsvennleg politikk, meiner Aarebrot. 
 
– Me må vere villige til å gi ungdommen makt for å skape og vedlikehalde politisk interesse. Diverre er me ofte meir interessert i å lære ungdommane opp i det politiske spelet, framfor å gi dei makt, seier Aarebrot. 

Kartlegginga viser også at 51 prosent av dei spurde har vore medlem i eit elev/ungdomsråd, 45 prosent opplyser at dei les lokalavisa der dei bur ofte, det er berre 4,6 prosen som opplyser at dei aldri les lokalavisa. 42 prosent meiner dei er interessert i lokal politikk, medan 41 prosent også seier dei ikkje er interessert i lokal politikk. Dei resterande 17,8 prosenta opplyser at dei ikkje veit. 62 prosent av dei spurde meiner også det er viktig at dei folkevalde er på nettet.

Førre artikkel– Eit eige stammespråk?
Neste artikkelVart fanga opp

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...