Heim Nyhende Vart fanga opp

Vart fanga opp

Geir Pollestad (Sp), Hadija Tajik (Ap) og Iselin Nybø (V) meiner det var avgjerande at etablerte politikarar såg dei og fanga dei opp for at dei sjølve kom inn i politikken.

 

Hada Tajik som har erfaring både som journalist og politisk rådgjevar i fleire departement er i dag stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Geir Pollestad har også erfaring som politisk rådgjevar, og er i dag stortingsrepresentant for Senterpartiet. Iselin Nybø er formannskapsrepresentant for Venstre i Stavanger. I dag diskuterte politikarane ungt engasjement under Mot til å meina-konferansen i Stavanger.

– Eg kom inn i politikken og Senterungdommen fordi eg var engasjert i EU – saka. Etterkvart oppdaga eg at politikk var mykje meir enn overføringa av kommunestyremøta på Jærradioen. Men eg veit ikkje om eg hadde vore politikar i dag dersom eg hadde blitt valgt inn i kommunestyret som 18-åring, seier Geir Pollestad og legg vekt på at det kommunale språket ofte er for vanskeleg og at det er for mange framandord i sakspapira. Noko som kan skreme ungdom frå å delta i politikken.  

God læringsarena
Hadia Tajik kom også litt tilfeldig inn i politikken, og skulle eigentleg aldri bli politikar.

– Eg kom inn i AUF fordi eg var opptatt av antirasisme og korleis me hadde det på skulen vår. Men det var aldri meininga eg skulle bli politikar, i staden utdanna eg meg til journalist og byrja å jobbe i ulike avisredaksjonar. Men i 2006 kom spørsmålet om eg ville bli politisk rådgjevar i Arbeids- og inkluderingsdepartementet for statsråd Bjarne Håkon Hanssen, seier ho.

I ettertid har ho jobba med politikk til dagleg. Dei tre politikarane har ein ganske lik bakgrunn, blant anna har alle erfaring frå ungdomsorganisasjonane i partia.

– Ungdomspartia er ein veldig god læringsarena der ein også får bli del av eit miljø, seier Iselin Nybø.

Opnare demokrati
Hadia Tajik er samd i dette, men viser likevel til at politikarane ikkje må bli for like. I fylgje Tajik kan ein fort oppleve ein situasjon der dei fleste politikarane ikkje har erfaring frå arbeidslivet, men derimot har gått gradene i partia.

– Ein skal hugse på at det kjem mange gode politikarar inn frå sidelina. Jonas Gahr Støre er eit godt døme på det, slår Tajik fast.

Dei unge politikarane har også sterk tru på at sosiale medium blir ein av dei viktigaste arenaene i framtida.

– Dei sosiale mediuma er komne for å bli. I framtida blir det like viktig å vere tilstades her som på Dagsrevyen eller i Aftenposten. Nye medium gir oss høve til å gjere demokratiet opnare og lettare tilgjengeleg for folk, meiner Tajik.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...