Heim Nyhende Eit langt prosjekt

Eit langt prosjekt

Me meiner me er godt i gang med å fylgje opp språkmeldinga, men det er framleis mykje som skal gjerast, seier kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Kulturministeren viser til at språkmeldinga er eit prosjekt ein aldri vil bli ferdig med.

– Meldinga skisserer ein ny og meir heilskapleg språkpolitikk på varig basis. Oppfylgjing av meldinga er slik sett eit permanent prosjekt, ikkje noko me skal bli ferdige med på eit gitt tidspunkt, slår ho fast.

Ho meiner språkmeldinga er det mest omfattande språkpolitiske grunnlagsdokumentet som er kome på mange tiår, ikkje minst sidan språkpolitikken no ikkje lenger berre gjeld rettskrivings-og opplæringsspørsmål.

Regjeringa har ikkje starta arbeidet med å få laga ei allmenn språklov, dette arbeidet lovar no kulturministeren vil ta til i 2011. Derimot er blant anna  arbeidet med å få etablert ein norsk språkbank, revisjon av nynorskrettskrivinga, etablering av Språkåret 2013 og Vinjefondet i gang.

Les meir om språkmeldinga og kva som er gjennomført av dei ulike tiltaka i neste utgåve av LNK-avisa.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...