Heim Nyhende Eit langt prosjekt

Eit langt prosjekt

Me meiner me er godt i gang med å fylgje opp språkmeldinga, men det er framleis mykje som skal gjerast, seier kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Kulturministeren viser til at språkmeldinga er eit prosjekt ein aldri vil bli ferdig med.

– Meldinga skisserer ein ny og meir heilskapleg språkpolitikk på varig basis. Oppfylgjing av meldinga er slik sett eit permanent prosjekt, ikkje noko me skal bli ferdige med på eit gitt tidspunkt, slår ho fast.

Ho meiner språkmeldinga er det mest omfattande språkpolitiske grunnlagsdokumentet som er kome på mange tiår, ikkje minst sidan språkpolitikken no ikkje lenger berre gjeld rettskrivings-og opplæringsspørsmål.

Regjeringa har ikkje starta arbeidet med å få laga ei allmenn språklov, dette arbeidet lovar no kulturministeren vil ta til i 2011. Derimot er blant anna  arbeidet med å få etablert ein norsk språkbank, revisjon av nynorskrettskrivinga, etablering av Språkåret 2013 og Vinjefondet i gang.

Les meir om språkmeldinga og kva som er gjennomført av dei ulike tiltaka i neste utgåve av LNK-avisa.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...