Heim Nyhende – Slutt å herse med oss

– Slutt å herse med oss

Fleire hundre forkjemparar for lokalsjukehus frå heile landet demonstrerte måndag ettermiddag framfor Stortinget mot regjeringa og planar om nedlegging av lokalsjukehus.

Nils Johan Ystanes i Folkebevegelsen for lokalsjukehus på Vestlandet var klar i talen når han bad politikarane slutte å herse med folk.

– Regjeringa har gløymt folket og gløymt brukarane av lokalsjukehusa. I distrikta har den mora som skal føda eit namn, sa Ystanes i sin appell.

Han understreka også at eit sjukehus utan akuttfunksjonar og fødetilbod ikkje kan kallast eit sjukehus.

– Det er innhaldet som definerer tilbodet. Det er i alle fall ikkje bygningsmassen. Regjeringa bryt med sine eigen veljarar. I Soria Moria erklæringa står det klart at dei ikkje skal leggje ned lokalsjukehusa. Bodskapen er klar frå Årdal, Lærdal, Nordfjordeid og Odda – stopp nedbygginga av sjukehustilbodet, heldt Ystanes fram.

I førre veke behandla dei siste helseføretaka planane om den framtidige sjukehusstrukturen, og neste steg er ei vurdering av konklusjonane til dei ulike helseføretaka i neste føretaksmøte. Deretter kjem saka på bordet til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stort engasjement
Tre busslaster frå indre Sogn, i tillegg til bussar med folk frå mellom anna Nordfjord og Odda kom til demonstrasjonen. I Kristiansund sponsa til og med næringslivet flyturen til demonstrantane. Men det var ikkje berre Vestlandet som var representert. Sjukehusa i Narvik, Mosjøen, Volda, Rjukan, Stord og Aker hadde også sendt representantar.

To av dei som hadde teke turen var Ottar Brun og Nina Dolmen frå Øvre Årdal. Begge to håpar demonstrasjonen kan føre til at politikarane får auga opp for engasjementet.

– Eg håpar at dei får behalde kirurgien ved sjukehuset og fødetilbodet, seier Nina Dolmen.

Men ingen av dei er sikre på om politikarane kjem til å høyre på demonstrantane.

– Det handlar om å spare pengar. Dei seier dei ikkje set ein pris på menneskeliv, men det har dei motbevist fleire gonger, meiner Ottar Brun.

Det får ikkje følgjer berre for helsetilbodet, men også for arbeidsplassar i regionen.

– Me får ikkje rekruttert legar og sjukepleiarar til distrikta, dersom nesten heile tilbodet skal leggjast ned, seier Dolmen.

Fleire tusen underskrifter
Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen tok under demonstrasjonen imot 30.000 underskrifter frå folk busett i dei fire helseregionane. Ho understreka i sin tale til demonstrantane at ho var imponert over engasjementet.

– Ingen som er her kan la vere å bli imponert over engasjementet de viser. Men eg vil seie ein ting – det er at me har eit godt sjukehustilbod i Noreg. Folk som blir sjuke får god behandling. Det blir ikkje mindre pengar til helse i Noreg, det blir meir. Men me må gjere endringar, sa Strøm-Erichsen.

Politisk engasjement
Opposisjonen på Stortinget møtte mannsterke opp på demonstrasjonen. Og meldinga til dei var klar.

– Me krev at de gjer noko no. Me har ikkje tid til å vente. Medan nasjonal helseplan er til høyring, så jobbar helseføretaka med strukturendringar som de ikkje får seie noko om. Nedlegginga av fødetilbod skapar usikkerheit i lokalsamfunna. Me har ikkje tiltru til helseføretaka. Dei lever i ei parallell verkelegheit, sa koordinator for Folkebevegelsen for lokalsjukehusa Bente Øien Hauge.

– Lokalsjukehusa er faktisk løysinga, heldt ho fram.

Helsepolitisk talsmann og leiar av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Bent Høie (H) takka dei frammøtte for engasjementet.

– Me skal ta med oss bodskapen, sa han.

Sogning, Arbeidarpartipolitikar og stortingsrepresentant for Akershus Gunvor Eldegard vart rørt av demonstrasjonen.

– Eg blir rørt når eg ser engasjementet. Eg skjønnar at dei kjenner seg utrygge. Dei seier me har lita politisk styring. Eg meiner me må ta tilbake kontrollen, sa Eldegard.

Ho seier at politikarane blir påverka av demonstrasjonen.

– Det er klart det betyr noko dette engasjementet. Eg kjem til å ta dette opp med helsefraksjonen, sa Eldegard. (©NPK)

Førre artikkelPresterer betre
Neste artikkelEit langt prosjekt

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...