Heim Nyhende Presterer betre

Presterer betre

Norske ungdommar er blitt flinkare i lesing, matematikk og naturfag. Det viser PISA-undersøkinga for 2009 som vart lagt fram i dag.

Talet på elevar som presterer svakt er no blitt lågare. Samstundes er også talet på dei som presterer på dei høgaste nivåa redusert.

Det er fjerde gong Noreg deltek i undersøkinga som måler kva kompetanse 15-åringar har i i lesing, matematikk og naturfag. Sist gong, i 2006, var norske elevar under gjennomsnittet i alle fagområda.

– PISA 2009 stadfester det vi har sett i andre internasjonale studium, nemlig at den negative trenden er i ferd med å snu. Norsk skule har hatt eit kraftig trykk på grunnleggjande ferdigheiter og tidleg innsats mot dei svakaste elevane. Studien tyder på at satsinga gir resultat. No er det viktig at det gode arbeidet i skulen held fram, seier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim i ei pressemelding i dag.

I alle dei nordiske landa skårar jenter monaleg høgare enn gutar i lesing, ein skilnad som ser ut til å auke i mange land.

Felles for alle landa som er med i undersøkinga er òg at heimebakgrunnen til elevane speler ein rolle for resultatet, men for Noreg er denne effekten noko lågare enn andre land i OECD.

Elevar frå urbane strøk prestere ifølgje undersøkinga betre enn elevar i rurale strøk. Her er skilnaden større for Noreg enn for gjennsomnittet.

PISA
er eit internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development). PISA måler 15-åringar sin kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Kjelde: PISA

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...