Heim Nyhende Presterer betre

Presterer betre

Norske ungdommar er blitt flinkare i lesing, matematikk og naturfag. Det viser PISA-undersøkinga for 2009 som vart lagt fram i dag.

Talet på elevar som presterer svakt er no blitt lågare. Samstundes er også talet på dei som presterer på dei høgaste nivåa redusert.

Det er fjerde gong Noreg deltek i undersøkinga som måler kva kompetanse 15-åringar har i i lesing, matematikk og naturfag. Sist gong, i 2006, var norske elevar under gjennomsnittet i alle fagområda.

– PISA 2009 stadfester det vi har sett i andre internasjonale studium, nemlig at den negative trenden er i ferd med å snu. Norsk skule har hatt eit kraftig trykk på grunnleggjande ferdigheiter og tidleg innsats mot dei svakaste elevane. Studien tyder på at satsinga gir resultat. No er det viktig at det gode arbeidet i skulen held fram, seier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim i ei pressemelding i dag.

I alle dei nordiske landa skårar jenter monaleg høgare enn gutar i lesing, ein skilnad som ser ut til å auke i mange land.

Felles for alle landa som er med i undersøkinga er òg at heimebakgrunnen til elevane speler ein rolle for resultatet, men for Noreg er denne effekten noko lågare enn andre land i OECD.

Elevar frå urbane strøk prestere ifølgje undersøkinga betre enn elevar i rurale strøk. Her er skilnaden større for Noreg enn for gjennsomnittet.

PISA
er eit internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development). PISA måler 15-åringar sin kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Kjelde: PISA

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...

Gratis nettseminar: Korleis kan me hindra språkbyte i vidaregåande skule?

Torsdag 23. mars arrangerer Nynorsksenteret eit gratis nettseminar om korleis ein kan hindra at elevar skiftar frå nynorsk til bokmål. Molde vidaregåande har teke nokre...

Inviterer til å tolke Dolly og Johnny på nynorsk eller dialekt

Dolly Parton og Johnny Cash på nynorsk eller dialekt. No blir ein ny gjendiktingskonkurranse kunngjort. Inspirert av suksessen med å be om slike tolkingar av...

Fleirtal for nynorsk i Telemarkskommune

Etter ei rådgivande folkerøysting i Hjartdal går eit fleirtal inn for å behalde nynorsk som hovudmål på offentleg skule i kommunen. Nynorsk fekk 189 stemmer,...