Heim Nyhende – Eit politisk val

– Eit politisk val

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn meiner motmakt-debatten er viktig. – Dette handlar mykje om demokrati, seier ho.

Kommunikasjonsrådgjevar og kommentator Audhild Gregoriusdotter Rotevatn arbeider i kommunikasjonsbyrået I&M i Ålesund. Rotevatn har også brei erfaring som redaktør og journalist, og har blant anna arbeidd i NRK, Kanal 24, Sunnmørsposten, Bergens Tidende og Vårt Land.

– Eg meiner makt-motmakt debatten er ein viktig debatt, men den er på mange måtar ikkje ny. Navarsete skal likevel ha ros for å setje dette på dagsorden på nytt. Samstundes er det ein rar debatt. Det skulle då berre mangle om ikkje andre regionar, byar og stader i Noreg skulle hatt maktorgan, meiner ho og peikar på at sjølv om hovudstaden er hovudstad treng ikkje Oslo i all framtid skal vere Noreg sin viktigaste by

– Det er eit politisk val. Det er viktig at regjeringa er tydeleg på kva dei meiner med makt, om dette skal handle om noko anna enn tvangsflytting av statlege organ. Den norske geografien er ein ressurs, ikkje eit problem, slår Rotevatn fast.

Mistar arbeidskraft
– Burde ein fordele makta betre?

– Ja. Mykje makt er samla i Oslo. Eg saknar ein ny Vestlandsdebatt, til dømes. Dette handlar om mykje meir enn å stimulere til regional utvikling. Det handlar om demokrati. Og å utnytte dei som faktisk bur utanfor Oslo, og har høg kompetanse.

I fylgje Rotevatn er det også ei utfordring med alle dei som gjerne flyttar, men som samstundes må kompromisse ved å akseptere lågare løn og mindre attraktive jobbar, fordi mange meiner det har ein verdi å bu utanfor Oslo.

– Det offentlege mistar mykje godt kvalifisert arbeidskraft på denne måten,  alle dei som kunne ha gjort ein viktig jobb i til dømes eit departement.

Viktig plassering
Audhild G. Rotevatn meiner noko av løysinga ligg i plasseringa av statlege nyetableringar.

–  Staten må byrje med seg sjølv, før ein skal tvinge privat næringsliv ut. Om statleg tvangsflytting ikkje er løysinga i alle tilfella, må debatten om kvar statlege nyetableringar skal liggje, vere reell. Så må ein gje ei hand til dei som allereie klarer å skape verdiar i distrikta. Dei som tener pengar, betalar skatt til fellesskapet. Her på Nordvestlandet rullar vi pengane inn i statskassa, som til dømes gjennom høgteknologiske selskap, maritim næring, møbel- og design, seier ho.

Dette heng også tett saman med resten av samfunnsutviklinga.

– Mykje handlar om samferdsle. Det betyr: veg, bruer, tunnelar. Og sekundert: jarnbane, slår ho fast.

Kommunal – og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har dei siste månadane arrangert fleire folkemøte rundt om i landet for å drøfte maktfordelinga i landet. I neste nummer av LNK-avisa kan du lese meir om motmakt-debatten.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...