Heim Nyhende – Eit politisk val

– Eit politisk val

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn meiner motmakt-debatten er viktig. – Dette handlar mykje om demokrati, seier ho.

Kommunikasjonsrådgjevar og kommentator Audhild Gregoriusdotter Rotevatn arbeider i kommunikasjonsbyrået I&M i Ålesund. Rotevatn har også brei erfaring som redaktør og journalist, og har blant anna arbeidd i NRK, Kanal 24, Sunnmørsposten, Bergens Tidende og Vårt Land.

– Eg meiner makt-motmakt debatten er ein viktig debatt, men den er på mange måtar ikkje ny. Navarsete skal likevel ha ros for å setje dette på dagsorden på nytt. Samstundes er det ein rar debatt. Det skulle då berre mangle om ikkje andre regionar, byar og stader i Noreg skulle hatt maktorgan, meiner ho og peikar på at sjølv om hovudstaden er hovudstad treng ikkje Oslo i all framtid skal vere Noreg sin viktigaste by

– Det er eit politisk val. Det er viktig at regjeringa er tydeleg på kva dei meiner med makt, om dette skal handle om noko anna enn tvangsflytting av statlege organ. Den norske geografien er ein ressurs, ikkje eit problem, slår Rotevatn fast.

Mistar arbeidskraft
– Burde ein fordele makta betre?

– Ja. Mykje makt er samla i Oslo. Eg saknar ein ny Vestlandsdebatt, til dømes. Dette handlar om mykje meir enn å stimulere til regional utvikling. Det handlar om demokrati. Og å utnytte dei som faktisk bur utanfor Oslo, og har høg kompetanse.

I fylgje Rotevatn er det også ei utfordring med alle dei som gjerne flyttar, men som samstundes må kompromisse ved å akseptere lågare løn og mindre attraktive jobbar, fordi mange meiner det har ein verdi å bu utanfor Oslo.

– Det offentlege mistar mykje godt kvalifisert arbeidskraft på denne måten,  alle dei som kunne ha gjort ein viktig jobb i til dømes eit departement.

Viktig plassering
Audhild G. Rotevatn meiner noko av løysinga ligg i plasseringa av statlege nyetableringar.

–  Staten må byrje med seg sjølv, før ein skal tvinge privat næringsliv ut. Om statleg tvangsflytting ikkje er løysinga i alle tilfella, må debatten om kvar statlege nyetableringar skal liggje, vere reell. Så må ein gje ei hand til dei som allereie klarer å skape verdiar i distrikta. Dei som tener pengar, betalar skatt til fellesskapet. Her på Nordvestlandet rullar vi pengane inn i statskassa, som til dømes gjennom høgteknologiske selskap, maritim næring, møbel- og design, seier ho.

Dette heng også tett saman med resten av samfunnsutviklinga.

– Mykje handlar om samferdsle. Det betyr: veg, bruer, tunnelar. Og sekundert: jarnbane, slår ho fast.

Kommunal – og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har dei siste månadane arrangert fleire folkemøte rundt om i landet for å drøfte maktfordelinga i landet. I neste nummer av LNK-avisa kan du lese meir om motmakt-debatten.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...