Heim Nyhende – Eit svik mot nynorskelevane 

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til bruk i skulen, må finnast både på nynorsk og bokmål, gjer fleirtalet i komiteen så godt som ingenting for nynorske læringsressursar.  

– Dette er svært skuffande og beint fram eit svik mot nynorskelevane, seier Synnøve Marie Sætre, senterleiar ved Nynorsksenteret.

Ei samla språkrørsle, lærarar, Utdanningsforbundet, læremiddelprodusentar, Språkrådet og ikkje minst over 120 ordførarar har kravd at læringsressursar utvikla til bruk i skulen må finnast på både nynorsk og bokmål.

Krev kartlegging

Med den nye opplæringslova har Stortinget sjansen til å betre den alvorlege læremiddelsituasjonen for nynorskelevane, men fleirtalet i komiteen bed berre om vidare kartlegging, trass i at behovet for nynorske læringsressursar allereie er skrikande.

– Det er ikkje intensjonar me treng no, me treng ei opplæringslov som sikrar reell rett til opplæring på eige språk, seier Synnøve Marie Sætre, senterleiar ved Nynorsksenteret.

– Ikkje tråd med offisiell språkpolitikk

Om ei veke skal opplæringslova handsamast i Stortinget. Senterleiaren ved Nynorsksenteret peikar på at dersom Stortinget ikkje vedtek eit språkkrav til læringsressursar, aksepterer dei at nynorskelevane har dårlegare vilkår for ei god opplæring i språket sitt enn bokmålselevane har.

– Det er svært alvorleg og slettes ikkje i tråd med offisiell språkpolitikk som seier at det offentlege har eit særleg ansvar for å fremje nynorsk. Me har bede om at nynorskelevar skal få den same retten til opplæring i eige språk som bokmålselevane har. Det er heilt utruleg at fleirtalet i utdanningskomiteen ikkje støttar det. No må Stortinget rydde opp, seier senterleiaren ved Nynorsksenteret.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...