Heim Nyhende – Eit svik mot nynorskelevane 

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til bruk i skulen, må finnast både på nynorsk og bokmål, gjer fleirtalet i komiteen så godt som ingenting for nynorske læringsressursar.  

– Dette er svært skuffande og beint fram eit svik mot nynorskelevane, seier Synnøve Marie Sætre, senterleiar ved Nynorsksenteret.

Ei samla språkrørsle, lærarar, Utdanningsforbundet, læremiddelprodusentar, Språkrådet og ikkje minst over 120 ordførarar har kravd at læringsressursar utvikla til bruk i skulen må finnast på både nynorsk og bokmål.

Krev kartlegging

Med den nye opplæringslova har Stortinget sjansen til å betre den alvorlege læremiddelsituasjonen for nynorskelevane, men fleirtalet i komiteen bed berre om vidare kartlegging, trass i at behovet for nynorske læringsressursar allereie er skrikande.

– Det er ikkje intensjonar me treng no, me treng ei opplæringslov som sikrar reell rett til opplæring på eige språk, seier Synnøve Marie Sætre, senterleiar ved Nynorsksenteret.

– Ikkje tråd med offisiell språkpolitikk

Om ei veke skal opplæringslova handsamast i Stortinget. Senterleiaren ved Nynorsksenteret peikar på at dersom Stortinget ikkje vedtek eit språkkrav til læringsressursar, aksepterer dei at nynorskelevane har dårlegare vilkår for ei god opplæring i språket sitt enn bokmålselevane har.

– Det er svært alvorleg og slettes ikkje i tråd med offisiell språkpolitikk som seier at det offentlege har eit særleg ansvar for å fremje nynorsk. Me har bede om at nynorskelevar skal få den same retten til opplæring i eige språk som bokmålselevane har. Det er heilt utruleg at fleirtalet i utdanningskomiteen ikkje støttar det. No må Stortinget rydde opp, seier senterleiaren ved Nynorsksenteret.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...