Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 7: Innspurt!

Nynorskkurs for lærarar – økt 7: Innspurt!

Førebuing: Repeter dei ti skrivereglane for deg sjølv

Nyttige lenkjer vidare:

Nynorskordboka

Nynorsk øvingsrom frå Språkrådet

Minigrammatikk frå Språkrådet

Administrativ ordliste (bokmål–nynorsk) frå Språkrådet

Nynorsksenteret (kvalitetssikra ressursar til bruk i undervisinga):

Apertium (bokmål–nynorsk maskinomsetjing):

Framtida.no (nynorsk nettavis for unge):

Framtida Junior (nynorsk nettavis for born frå 9 til 13):

Oppgåver:

1. Skisser to alternative undervisningsopplegg i nynorsk for ei bestemt klasse som du kjenner. Ta gjerne med metodikksirkelen i planlegginga. Diskuter opplegga med kvarandre.

2.
a) Repeter dei 10 reglane
b) Løys oppgåvene på side 118–119 i Rett og godt
c) Ta oppatt kartleggingstesten på Nynorsk øvingsrom hjå Språkrådet. Sjekk framgangen din frå starten av kurset

Lukke til!
Jan Olav og Jostein,
Fretland & Fretland AS

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...