Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 7: Innspurt!

Nynorskkurs for lærarar – økt 7: Innspurt!

Førebuing: Repeter dei ti skrivereglane for deg sjølv

Nyttige lenkjer vidare:

Nynorskordboka

Nynorsk øvingsrom frå Språkrådet

Minigrammatikk frå Språkrådet

Administrativ ordliste (bokmål–nynorsk) frå Språkrådet

Nynorsksenteret (kvalitetssikra ressursar til bruk i undervisinga):

Apertium (bokmål–nynorsk maskinomsetjing):

Framtida.no (nynorsk nettavis for unge):

Framtida Junior (nynorsk nettavis for born frå 9 til 13):

Oppgåver:

1. Skisser to alternative undervisningsopplegg i nynorsk for ei bestemt klasse som du kjenner. Ta gjerne med metodikksirkelen i planlegginga. Diskuter opplegga med kvarandre.

2.
a) Repeter dei 10 reglane
b) Løys oppgåvene på side 118–119 i Rett og godt
c) Ta oppatt kartleggingstesten på Nynorsk øvingsrom hjå Språkrådet. Sjekk framgangen din frå starten av kurset

Lukke til!
Jan Olav og Jostein,
Fretland & Fretland AS

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...