Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 1: ...men kva er nynorsk eigentleg?

Nynorskkurs for lærarar – økt 1: …men kva er nynorsk eigentleg?

Førebuing: Les side 8–29 av Rett og godt

Kva er nynorsk?

Nynorsk er éin av to måtar å skriftfeste det norske språket på. Ingen dialektar er «nynorske» eller «bokmålske», men somme ligg lingvistisk nærare den eine eller den andre normalen, noko dei ulike variantane av bergens-dialekten kan illustrere.

Nynorsk kan vera to ulike ting:
a) alt norsk språk etter den gammalnorske (fram til ca 1300) og mellomnorske (ca 1300–1537) perioden.
b) det eine av to moderne norske skriftspråk, til skilnad frå bokmål. Nynorsk har òg sin eigen skriftkultur, som er ei eiga grein av den norske skriftkulturen.

Nynorsk i Noreg
– Nynorsken byggjer på og samordnar dei norske dialektane
– Eit ungt og friskt skriftspråk, bygt på ein demokratisk grunntanke
– Eit svært godt utvikla litteraturspråk

Refleksjonsspørsmål:
1. Kva er ditt forhold til nynorsk?
2. Kor god er du i nynorsk?
3. Kva trur du skal til for at du blir god i nynoorsk, og for at elevane dine skal få
lyst til å lære meir nynorsk?

Éin regel om nynorsk: Inkjekjønn fleirtal

Hannkjønn og hokjønn, ubestemt fleirtal,
endar på r, det er sikkert og visst.
Inkjekjønn omvendt; r-en er bannlyst,
hugsar du det, blir du meister til sist!

Oppgåve: Ta kartleggingsprøva på elevrom.sprakradet.no. Noter ned resultatet ditt, så
du kan sjekke framgangen din på slutten av kurset.

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...