Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 2: Nokre reglar for god nynorsk

Nynorskkurs for lærarar – økt 2: Nokre reglar for god nynorsk

Førebuing: Les side 49–65 av Rett og godt

Oppgåver – del 1:

Oppgåver – del 2:

1. Skriv ledig og talemålsnært!

«Skriv ein som mor talar, so treng ein ikkje vera redd for at det skal bli simpelt. Den som tykkjer det er simpelt, han er vel simplast sjølv.» –Halvor Floden

– Ikkje Velkommen til min fødselsdag, heller Velkommen til fødselsdagen min
– Ikkje Det henvisast til Dykkar søknad, heller Vi viser til søknaden din
– Ikkje Det var imidlertid ujamn kvalitet, heller men kvaliteten var ujamn
– Ikkje miljømessige skadar, heller miljøskadar eller skadar på miljøet

2. Finn rett substantivbøying

Hovudmønster for bøying av substantiv:

To viktige unntak:

  • Ord som er laga av verb og sluttar på -ing, er hokjønn, men skal bøyast som hankjønn i fleirtal: Éi endring, endringa, endringar, endringane.
  • Ord som sluttar på -el får samandraging i fleirtal: Eitt kapittel, kapittelet, kapittel, kapitla.

3. Finn rett kjønn på substantiv

-a i bestemt form eintal = hokjønn
-ing og laga av verb = hokjønn (med -ar og -ane i fleirtal)
-ning = ofte valfritt hankjønn eller hokjønn (bygninga eller bygningen)
-heit = hokjønn
-skap = oftast valfritt hankjønn eller inkjekjønn
verb + -skap = hankjønn (éin rekneskap)
Importord som sluttar på trykklett -e = hankjønn

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...