Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 2: Nokre reglar for god nynorsk

Nynorskkurs for lærarar – økt 2: Nokre reglar for god nynorsk

Førebuing: Les side 49–65 av Rett og godt

Oppgåver – del 1:

Oppgåver – del 2:

1. Skriv ledig og talemålsnært!

«Skriv ein som mor talar, so treng ein ikkje vera redd for at det skal bli simpelt. Den som tykkjer det er simpelt, han er vel simplast sjølv.» –Halvor Floden

– Ikkje Velkommen til min fødselsdag, heller Velkommen til fødselsdagen min
– Ikkje Det henvisast til Dykkar søknad, heller Vi viser til søknaden din
– Ikkje Det var imidlertid ujamn kvalitet, heller men kvaliteten var ujamn
– Ikkje miljømessige skadar, heller miljøskadar eller skadar på miljøet

2. Finn rett substantivbøying

Hovudmønster for bøying av substantiv:

To viktige unntak:

  • Ord som er laga av verb og sluttar på -ing, er hokjønn, men skal bøyast som hankjønn i fleirtal: Éi endring, endringa, endringar, endringane.
  • Ord som sluttar på -el får samandraging i fleirtal: Eitt kapittel, kapittelet, kapittel, kapitla.

3. Finn rett kjønn på substantiv

-a i bestemt form eintal = hokjønn
-ing og laga av verb = hokjønn (med -ar og -ane i fleirtal)
-ning = ofte valfritt hankjønn eller hokjønn (bygninga eller bygningen)
-heit = hokjønn
-skap = oftast valfritt hankjønn eller inkjekjønn
verb + -skap = hankjønn (éin rekneskap)
Importord som sluttar på trykklett -e = hankjønn

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...