Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 2: Nokre reglar for god nynorsk

Nynorskkurs for lærarar – økt 2: Nokre reglar for god nynorsk

Førebuing: Les side 49–65 av Rett og godt

Oppgåver – del 1:

Oppgåver – del 2:

1. Skriv ledig og talemålsnært!

«Skriv ein som mor talar, so treng ein ikkje vera redd for at det skal bli simpelt. Den som tykkjer det er simpelt, han er vel simplast sjølv.» –Halvor Floden

– Ikkje Velkommen til min fødselsdag, heller Velkommen til fødselsdagen min
– Ikkje Det henvisast til Dykkar søknad, heller Vi viser til søknaden din
– Ikkje Det var imidlertid ujamn kvalitet, heller men kvaliteten var ujamn
– Ikkje miljømessige skadar, heller miljøskadar eller skadar på miljøet

2. Finn rett substantivbøying

Hovudmønster for bøying av substantiv:

To viktige unntak:

  • Ord som er laga av verb og sluttar på -ing, er hokjønn, men skal bøyast som hankjønn i fleirtal: Éi endring, endringa, endringar, endringane.
  • Ord som sluttar på -el får samandraging i fleirtal: Eitt kapittel, kapittelet, kapittel, kapitla.

3. Finn rett kjønn på substantiv

-a i bestemt form eintal = hokjønn
-ing og laga av verb = hokjønn (med -ar og -ane i fleirtal)
-ning = ofte valfritt hankjønn eller hokjønn (bygninga eller bygningen)
-heit = hokjønn
-skap = oftast valfritt hankjønn eller inkjekjønn
verb + -skap = hankjønn (éin rekneskap)
Importord som sluttar på trykklett -e = hankjønn

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...