Heim Nyhende Eldre vil på nett, men fryktar teknologien

Eldre vil på nett, men fryktar teknologien

Rundt 270.000 eldre over 65 år i Noreg har ikkje breiband heime, viser ny rapport. Mange eldre vil på nett, men fryktar at det er for vanskeleg.

Rapporten slår fast at dei eldre som ikkje har breiband heime ikkje veit nok om kva breiband og internett kan brukes til. Dei er dessutan redde for at dei ikkje kan nok om teknikk og utstyr, og dei synest det er for dyrt. Ein del ønskjer ikkje eller ser ikkje poenget med å bli breibandsbrukarar, skriv Aftenposten.

Men rapporten viser samtidig at dei eldre særleg ønskjer å bruke internett til å sende og motta e-post, bruke nettbank, finne offentlege skjema og sjå bilete av slekt og venner.

Mange vil dessutan lese lokalaviser på nett, spele bridge eller sjakk, drive slektsforsking og få seg nye venner. Men rapporten som Norsk Telecom har gjort for Fornyings- og administrasjonsdepartementet slår fast at dei eldre kvir seg for å kjøpe breiband fordi dei manglar kompetanse.

– Vi visste frå før at mange eldre ikkje er på nett. Det den nye undersøkinga viser, og som overraskar, er at så mange eldre opplever nettbruk som komplisert. Utfordringa blir å hjelpe eldre med å få installert PC, i tillegg til sørgje for å skaffe brukarrettleiingar som har eit enkelt språk, seier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

Ministeren vil følgje opp rapporten og jobbe for å gjere det enklare og billigare for eldre å skaffe seg breiband. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...