Heim Nyhende Kostar 142 milliardar å ordne kommunale bygg

Kostar 142 milliardar å ordne kommunale bygg

Prislappen for å setje i stand alle kommunale bygningar her i landet er 142 milliardar kroner.
Det viser ein rapport som Multiconsult og PwC har gjort for interesseorganisasjonen til kommunane, KS.
Vedlikehaldsetterslepet er enormt, konstaterer rapporten.

– Det vil koste 142 milliardar kroner å få feilfrie bygg. Dersom ein godtek at bygga har mindre alvorlege feil, vil det koste 94 milliardar kroner over ein tiårsperiode, seier Olav Ulleren, administrerande direktør i KS, til Nationen.

Til saman 116 kommunar og elleve fylkeskommunar med til saman 10.000 bygningar har vore med i undersøkinga.
Ein tredel av bygningane i undersøkinga framstår i god eller tilfredsstillande stand. Like mange er delvis utilfredsstillande og må gjerast noko med. Den resterande tredelen er dårleg og har store tekniske manglar.

– Staten skal leggje rammevilkåra til rette, men det er kommunane sjølve som må gjere jobben med å vedlikehalde bygningane. Den jobben har dei ikkje gjort godt nok fram til no, seier Ulleren. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...