Heim Nyhende Kostar 142 milliardar å ordne kommunale bygg

Kostar 142 milliardar å ordne kommunale bygg

Prislappen for å setje i stand alle kommunale bygningar her i landet er 142 milliardar kroner.
Det viser ein rapport som Multiconsult og PwC har gjort for interesseorganisasjonen til kommunane, KS.
Vedlikehaldsetterslepet er enormt, konstaterer rapporten.

– Det vil koste 142 milliardar kroner å få feilfrie bygg. Dersom ein godtek at bygga har mindre alvorlege feil, vil det koste 94 milliardar kroner over ein tiårsperiode, seier Olav Ulleren, administrerande direktør i KS, til Nationen.

Til saman 116 kommunar og elleve fylkeskommunar med til saman 10.000 bygningar har vore med i undersøkinga.
Ein tredel av bygningane i undersøkinga framstår i god eller tilfredsstillande stand. Like mange er delvis utilfredsstillande og må gjerast noko med. Den resterande tredelen er dårleg og har store tekniske manglar.

– Staten skal leggje rammevilkåra til rette, men det er kommunane sjølve som må gjere jobben med å vedlikehalde bygningane. Den jobben har dei ikkje gjort godt nok fram til no, seier Ulleren. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...