Heim Nyhende Elleve kommunar får prøve e-val i 2011

Elleve kommunar får prøve e-val i 2011

Av 35 søkjarar fekk 11 vere med i forsøket med elektronisk stemmegiving i 2011.

– Me hadde ikkje trudd me fekk vere med, seier ein glad ordførar i Bremanger i Sogn og Fjordane, Kåre Olav Svarstad.
 I dei elleve forsøkskommunane har om lag 200.000 veljarar røysterett, og kommunane vart plukka ut på bakgrunn av fleire faktorar. Ordføraren i Bremanger trur dei vart valt ut fordi dei er ein grisgrendt kommune.
 – Eg trur me fekk moglegheita fordi kommunen er grisgrendt. I tillegg bur skuleungdommane borte, og me har fiskarar som har problem med å få stemt ved val, seier Svarstad.

Auka deltaking
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har tru på at dette forsøket skal få opp valdeltakinga i kommunar som Bremanger.
 – Eg håpar og ventar auka deltaking, seier Navarsete, som strekar under at elektronisk stemmegiving skal gjere det enklare å stemme der ein er. I tillegg er det viktig å utvikle seg i takt med nye generasjonar.
 Staten har løyvd 110 millionar kroner til prosjektet: I tillegg er det meininga at kommunane sjølve skal bidra.

Ligg føre andre kommunar
I Ålesund kommune vart det også ein gledesdag torsdag. Bysekretær Tore Hals er godt nøgd med å få vere med i forsøket.
 – Me hadde lyst til å bli med. I tillegg hadde me nettopp fått melding om at me var éin av tjue kommunar som skulle ha med 16–17-åringar i kommunevalet. Me gav allereie då uttrykk for at me var interessert i å kombinere desse to prøveprosjekta. Dei yngre generasjonane er vant med å bruke elektroniske hjelpemiddel, difor var det naturleg å kople forsøka saman, seier Hals.
 I tillegg til Ålesund skal tre andre kommunar kombinere forsøka. Hals er klar på at Ålesund har ein storleik og geografi som er interessant.
 – Me er ein kommune som har mykje å bidra med, både grunna storleiken og motivasjonen til å ta i bruk nye metodar, seier Hals.
 I tillegg til å vere med i dei to nemnde forsøka søkte Ålesund ved det førre valet om å få ta i bruk elektronisk manntal.
 – Men me vart einige med departementet om at den søknaden kom litt seint, seier Hals.

Tryggleik og demokrati
Systemet skal vere brukarvennleg og trygt. Alle veljarane i desse kommunane skal kunne sitje heime og stemme via internett ved neste lokalval, men alle kan også møte opp i vallokalet og røyste med vanleg stemmesetel.
 – Alle vil få ein elektronisk id, seier Navarsete, som fortel at denne skal sikre demokratiske rettar som ved eit hemmeleg val.
 I tillegg skal ein fylkeskommune bli valt ut til å teste det valadministrative datasystemet. Dette systemet skal effektivisere valarbeidet til kommunane og medverke til betre informasjon til veljarane.


E-VAL 2011

* Desse kommunane fekk vere med i forsøket: Bodø, Bremanger, Drammen, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Tynset, Vefsn, Ålesund og ein bydel i Oslo.
 * 35 kommunar søkte om å få vere med
 * Du kan seie meininga di om forsøket på denne bloggen: http://www.e-valgbloggen.no
 * Forsøket skal evaluerast av eksterne forskingsmiljø og skal gi Stortinget bakgrunn til å avgjere om veljarar i heile landet skal få stemme elektronisk.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...