Heim Nyhende Beste nynorskbok

Beste nynorskbok

Den nynorske songskatten er kåra til fjorårets nynorskbok av Dag og Tid sine lesarar. Les kva LNK sin bokmeldar tykte om boka:

Ein ekte skatt

Boka Den nynorske songskatten er blitt ei imponerande samling av nynorsk kultur og musikkhistorie.

Terje Aarset er førsteamanuensis i norsk språk ved Høgskulen i Volda, samstundes som han er aktiv musikar.

No har Aarset gitt ut ei samling der han presenterer historia til 15 kjende nynorske songar. Her kan me blant anna lese om Blåmann, Mellom bakkar og berg og Den fyrste song. Og her er ikkje berre historier. Her er sjølvsagt også både tekst og melodi til songane, slik at boka i tillegg kan fungere som eit læreverk for den som er nyfiken på nynorsk musikkhistorie. I forordet til boka skriv Aarset sjølv at han har prøvd å framstille innhaldet på ein folkeleg måte, slik at ein skal nå både lek og lærd.

Boka fungerer godt på fleire måtar. Ho kan lesast som ei heil historie, men omtalen av kvar song står samstundes trygt på eigne bein.

– Å lese Den nynorske songskatten er som å vere på konsert og høyre framståande musikarar framføre noko som lyfter ein ut or kvardagen, skriv Bjørn Kvalsvik Nicolaysen i Dag og Tid om boka. Og han har heilt rett. Boka er som ein liten symfoni. Det er nesten som om tonane og tekststrofene kjem ut av boka og blir til rein musikk. Og mange vil truleg bli imponerte over detaljane og all kunnskapen som boka representerer. Visste du til dømes at teksten til Fager kveldsol smiler opphavleg er tysk?

Judith Sørhus Litlehamar

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...