Heim Nyhende Vekst i kommunane – men trongare tider er venta

Vekst i kommunane – men trongare tider er venta

 Pleie og omsorg og barnevern er høgt prioritert i kommunebudsjetta for 2010. Samtidig blir utgiftsveksten til skule redusert, noko som blir sett i samanheng med færre elevar.

 – Kommunebudsjetta aukar framleis på alle utgiftsområde. Kommunane har prøvd å halde oppe tenestetilbodet ved å svekkje drifta og ta opp lån.
 – No må vi vera førebudde på trongare tider som også vil ramme kommunesektoren. Då er det viktig at ein større del av veksten kjem som frie inntekter og at staten legg færre føringar på bruken av veksten i frie inntekter, seier sjeføkonom i Kommunenes interesseorganisasjon (KS), Per Richard Johansen.

Brukar meir i 2010
KS har spurt kommunar og fylkeskommunar korleis dei har budsjettert på dei ulike sektorane i forhold til i fjor.
 Av svara går det blant anna fram at 42 prosent av kommunane vil bruke meir pengar på pleie og omsorgssektoren.
 Nesten halvparten av kommunane vil bruke meir pengar i barnevernet i år enn i fjor.
 Derimot vil berre 31 prosent av kommunane bruke meir i skulesektoren. 41 prosent legg opp til å bruke mindre pengar på skule i år enn i 2009.
 17 prosent av kommunane seier at det blir færre elevar per lærar, medan 29 prosent av dei som har svara seier at det blir fleire elevar på kvar lærar. 10 prosent av kommunane reknar med at dei skal leggja ned skular i år.

– Betre tilbod
– Eg er fornøgd med at kommunane held oppe eller aukar satsinga på viktige område i finanskrisetider.
 Det er ikkje like sjølvsagt alle stader, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete i ein kommentar til undersøkinga. Ho har nyleg besøkt Finland, der kommunar vurderer å permittere tilsette på grunn av pengemangel.
 – Dette er ei undersøking som viser korleis kommunane har tenkt å bruke pengane. Det blir spennande å sjå om det er slik det også blir. Men eg synest at kommunane gjer ein kjempejobb, seier kommunalministeren.

Endringar i elevtal
At 10 prosent av kommunane reknar med å leggja ned skular, ser Navarsete i samanheng med endringar i elevtalet.
 – Men eg ønskjer ikkje ei utvikling der kommuneøkonomien er årsaka til skulenedlegging.
 Saman med kommunane vil vi arbeide både for å halde opp skular og få fleire lærarar i forhold til elevtalet, seier ho.
 Sjeføkonom Per Richard Johansen seier at veksten i kommunane har vore sterk i fleire år. Men inntektene frå staten har vorte dirigerte mot utvalde område. Kommunane har fått lite rom for å prioritere, og for å klare oppgåvene er driftsbalansen svekt og låneopptaket har auka.
 Undersøkinga til KS viser at det er langt att før alle kommunar når målet om eit netto driftsresultat på 3 prosent. (NPK)

Førre artikkelBeste nynorskbok
Neste artikkelForslag om fritak

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...