Heim Nyhende Engasjement på Facebook

Engasjement på Facebook

Ein finn mange tilfelle av distriktspolitikk på Facebook. Eit av dei er gruppa Folkens – Fløtt heim, ut i distriktan og lag liv.

Det er Mats Aleksander Mikalsen som står bak ei av mange grupper som tek opp distriktspolitiske spørsmål. På ei veke hadde gruppa fått 1000 tilhengarar frå heile landet, og det stig framleis.

– Eg tenkte at vener kunne invitere vener og kanskje nokre til, men eg fekk ein respons eg aldri hadde drøymt om, seier Mikalsen til Kommunal – og regionaldepartementet sine nettsider.

– Sosiale medium er ein sterk marknadsføringskanal og ein utmerkt kanal for å treffe mine målgrupper. Det gjeld blant anna sentralisert, urban ungdom, poengterer Mikalsen.

Sjølv er han interessert i regionalpolitikk og fryktar at det i framtida ikkje skal vere noko lokalsamfunn å flytte heim igjen til.

– Politikk er mi store interesse, og for meg er politikk distriktsutvikling, seier Mikalsen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...