Heim Nyhende Statoil snur i språkspørsmål

Statoil snur i språkspørsmål

Etter å ha fått kritikk frå olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) går Statoil bort frå kravet om å bruka engelsk i Noreg.

Tidlegare i vår blei underleverandørane til selskapet bedne om å bruka engelsk i staden for norsk i kontakten med selskapet.

Dette reagerte Språkrådet skarpt på og tok saka opp med Olje- og energidepartementet. Etter det Bergens Tidende kjenner til, skal fleire verksemder og tilsette i selskapet også har reagert på kravet om berre å bruka engelsk.

Men no snur altså selskapet. Etter at departementet tok tak i saka, skriv selskapet at det vil bruka norsk i Noreg og engelsk der det verkar nødvendig og rimeleg.

– Vi vil kommunisera på begge språka, sånn at vi tar omsyn til dei som har gjeve uttrykk for at dei ønskjer kommunikasjon på norsk, seier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.

Språkdirektør Sylfest Lomheim tolkar dette dit at Statoil ASA vil bruka meir norsk i Noreg, men vil følgje nøye med på språkbruken i statskonsernet framover.

– Vi kjem til å sjå etter at dei bruker norsk der det er rimeleg og praktisk. Om dei ikkje praktiserer dette, vil vi minne om det statsråden har skrive, seier språkdirektøren til Bergens Tidende. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...