Heim Nyhende Statoil snur i språkspørsmål

Statoil snur i språkspørsmål

Etter å ha fått kritikk frå olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) går Statoil bort frå kravet om å bruka engelsk i Noreg.

Tidlegare i vår blei underleverandørane til selskapet bedne om å bruka engelsk i staden for norsk i kontakten med selskapet.

Dette reagerte Språkrådet skarpt på og tok saka opp med Olje- og energidepartementet. Etter det Bergens Tidende kjenner til, skal fleire verksemder og tilsette i selskapet også har reagert på kravet om berre å bruka engelsk.

Men no snur altså selskapet. Etter at departementet tok tak i saka, skriv selskapet at det vil bruka norsk i Noreg og engelsk der det verkar nødvendig og rimeleg.

– Vi vil kommunisera på begge språka, sånn at vi tar omsyn til dei som har gjeve uttrykk for at dei ønskjer kommunikasjon på norsk, seier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.

Språkdirektør Sylfest Lomheim tolkar dette dit at Statoil ASA vil bruka meir norsk i Noreg, men vil følgje nøye med på språkbruken i statskonsernet framover.

– Vi kjem til å sjå etter at dei bruker norsk der det er rimeleg og praktisk. Om dei ikkje praktiserer dette, vil vi minne om det statsråden har skrive, seier språkdirektøren til Bergens Tidende. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...