Heim Nyhende Etterlyser kandidatar

Etterlyser kandidatar

Også i år skal klarspråkprisen delast ut til eit statleg føretak som er flinke til å bruke eit godt og brukarvennleg språk. 

 

Fornyingsminister Rigmor Aasrud vil dele ut klarspråksprisen på Klarspråkskonferansen 7. mars. Fristen for å kome med forslag til kandidatar er 1. november. 

For å vinne prisen må ein produsere klar og lett forståeleg informasjon til publikum i form av blant anna brev, nettekstar og skjema. Ein må også ha gjort eit systematisk og dokumentert arbeid for å få godt språk, både på nynorsk og bokmål. Det er også viktig at store deler av føretaket blir involvert i prosessen og at ein gjerne inspirerer andre statsorgan til fleire språktiltak.

Prisen vart for første gong delt ut i 2009, dei tidlegare vinnarane er Lånekassen, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Statens pensjonskasse (SPK).  

Bak prisen står prosjektet “Klart språk i staten”, eit samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet (FAD) er prosjektansvarleg.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...