Heim Nyhende Etterlyser kommunalt engasjement

Etterlyser kommunalt engasjement

Direktøren for nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad, oppmodar kommunane til å ta på seg meir språkleg ansvar, og ikkje berre overlate alt til staten.

Språksaka har tradisjonelt engasjert og engasjerer framleis innbyggjarane i norske kommunar. Grepstad viser til at skulemålform har vore tema for meir enn 400 folkerøystingar frå 1965 til no. Samstundes veit ein at 8 av 10 norske kommunar ikkje har ein plan for kommunen sin språkpolitikk. Ei nyleg gjennomført undersøking gjort mellom nynorskkommunar og språkleg nøytrale kommunar med tradisjon for nynorsk viser også at kommunane ikkje klagar når staten kommuniserer med kommunane på bokmål. Og det trass i at mållova krev at det offentlege skal vende seg til kommunen med den målforma kommunen sjølv har vedteke å bruke.

Kommunane gjer ikkje det dei kan, seier Grepstad. Mange kommunar gir språklege fritak for einskilde yrkesgrupper. Legar, ingeniørar og datafolk har gjennom fritak frå språkpolitikken blitt ein språkleg elite i norske kommunar.

Står vi i fare for å få ei språkleg politisering ovanfrå, spør Grepstad. Språkrådet vurderer oppfølginga av mållova kvart år. Tar kommunane opp dette i det heile tatt? Kven skal ein stole på i framtida: Staten eller kommunane?

Grepstad skisserer tre område kor kommunane bør ta eit større språkleg ansvar framover. Å syte for norskopplæring på nynorsk for innvandrarar i nynorskkommunar er eit viktig område, meiner han. Kommunane har òg eit ansvar for å for å følgje opp målbruk i barnehagane og sikre språkleg tryggleik for dei minste. Vidare har fylkeskommunen som skuleeigar eit ansvar for å syte for at læremiddel for vidaregåande skule ligg føre på båe målformer til same tid og same pris.

– Lokale vedtak og folkerøystingar har gjort språk til ei sak for mange. Kommunane må bruke den makta dei faktisk har i offentleg språkpolitkikk. God offentleg språkpolitikk fordrar kommunar som bryr seg, utfordrar Ottar Grepstad.

Førre artikkelForedraga
Neste artikkelVil ha breiare nynorsklitteratur

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...