Heim Nyhende Etterlyser søkjarar til kulturminnestøtte

Etterlyser søkjarar til kulturminnestøtte

Norsk kulturminnefond vil ha inn fleire søknader frå privatpersonar og organisasjonar som treng pengar til bevaring av kulturminne.

 

Tilskotsordninga er eit lågterskeltilbod til private eigarar av verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar, enten dei eig kulturminna sjølv eller forvaltar dei på vegner av andre, kan søke.

– Samarbeid med eigarar er det viktigaste vi gjer for å nå det nasjonale målet om å minimere tapet av verneverdige kulturminne, seier Simen Bjørgen, direktør i Norsk kulturminnefond, i ei pressemelding.

Kulturminnefondet støttar tiltak på alle faste kulturminne, som for eksempel buplassar, hus og bygningar, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap. Kulturminne er ikkje aldersbestemt, og kan vere frå både fjern og nær fortid.

– Vi ser at framtidig bruk av kulturminne er avgjerande for bevaring. Når eigarane lykkast i å vareta kulturhistoriske verdiar, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir lønsemd og dermed moglegheiter for å halde kulturminnet i stand også i framtida, seier Bjørgen.

Norsk kulturminnefond er eit statleg forvaltningsorgan med formål om å styrkje arbeidet med, og bevare verneverdige og freda kulturminne. Sidan oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmare 500 millionar kroner. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...