Heim Nyhende Etterlyser søkjarar til kulturminnestøtte

Etterlyser søkjarar til kulturminnestøtte

Norsk kulturminnefond vil ha inn fleire søknader frå privatpersonar og organisasjonar som treng pengar til bevaring av kulturminne.

 

Tilskotsordninga er eit lågterskeltilbod til private eigarar av verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar, enten dei eig kulturminna sjølv eller forvaltar dei på vegner av andre, kan søke.

– Samarbeid med eigarar er det viktigaste vi gjer for å nå det nasjonale målet om å minimere tapet av verneverdige kulturminne, seier Simen Bjørgen, direktør i Norsk kulturminnefond, i ei pressemelding.

Kulturminnefondet støttar tiltak på alle faste kulturminne, som for eksempel buplassar, hus og bygningar, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap. Kulturminne er ikkje aldersbestemt, og kan vere frå både fjern og nær fortid.

– Vi ser at framtidig bruk av kulturminne er avgjerande for bevaring. Når eigarane lykkast i å vareta kulturhistoriske verdiar, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir lønsemd og dermed moglegheiter for å halde kulturminnet i stand også i framtida, seier Bjørgen.

Norsk kulturminnefond er eit statleg forvaltningsorgan med formål om å styrkje arbeidet med, og bevare verneverdige og freda kulturminne. Sidan oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmare 500 millionar kroner. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...