Heim Nyhende Etterlyser tiltak

Etterlyser tiltak

Forum for nynorsk i opplæringa reagerer no sterkt på at Kunnskapsdepartementet går inn for å gi studentar med dysleksi fritak frå vurdering i ei av målformene i lærarutdanninga.

 

Forumet ha difor sendt eit brev til statsrådane Tora Aasland og Kristin Halvorsen. I brevet vert det lagt vekt på at ein ynskjer departementet no vil formulere rammer for korleis høgskular som gir lærarutdanning bør handsame søknadar om slikt fritak.

– Det overordna perspektivet må vere skulen og elevane sitt behov for kompetente lærarar. Dette må innebere at alle søknadar må vurderast individuelt og bli vurderte opp mot det som er gjeldande krav til meistring av norsk skriftleg i rammeplanen. Vurderinga må også ta stilling til om studenten vil vere kvalifisert som lærar viss han ikkje kan innfri dei grunnleggjande språklege krava som normalt blir stilte til ein lærar, heiter det i brevet.

Forumet ber også om at departementet no skaffar seg oversikt over korleis kravet om kompetanse i norsk skriftleg, både nynorsk og bokmål, blir følgt opp ved dei enkelte høgskulane. Og at departementet set i verk tiltak dersom resultata ikkje er tilfredstillande.

– Lærarar som tar utdanning i Noreg, skal kunne undervise i heile landet, og dei skal kunne undervise både elevar med nynorsk som hovudmål og elevar med bokmål som hovudmål, slår medlemmene i forumet fast.

Det er Eilov Runnestø frå Språkrådet, Gro Morken frå Noregs Mållag, Audun Heskestad frå Samlaget, Jan Magne Dahle frå LNK, Ottar Grepstad frå Nynorsk Kultursentrum og Anne Steinsvik Nordal frå Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa som har skrive under på brevet.

Les også: Reagerer på fritak

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...