Heim Nyhende Etterlyser tiltak

Etterlyser tiltak

Forum for nynorsk i opplæringa reagerer no sterkt på at Kunnskapsdepartementet går inn for å gi studentar med dysleksi fritak frå vurdering i ei av målformene i lærarutdanninga.

 

Forumet ha difor sendt eit brev til statsrådane Tora Aasland og Kristin Halvorsen. I brevet vert det lagt vekt på at ein ynskjer departementet no vil formulere rammer for korleis høgskular som gir lærarutdanning bør handsame søknadar om slikt fritak.

– Det overordna perspektivet må vere skulen og elevane sitt behov for kompetente lærarar. Dette må innebere at alle søknadar må vurderast individuelt og bli vurderte opp mot det som er gjeldande krav til meistring av norsk skriftleg i rammeplanen. Vurderinga må også ta stilling til om studenten vil vere kvalifisert som lærar viss han ikkje kan innfri dei grunnleggjande språklege krava som normalt blir stilte til ein lærar, heiter det i brevet.

Forumet ber også om at departementet no skaffar seg oversikt over korleis kravet om kompetanse i norsk skriftleg, både nynorsk og bokmål, blir følgt opp ved dei enkelte høgskulane. Og at departementet set i verk tiltak dersom resultata ikkje er tilfredstillande.

– Lærarar som tar utdanning i Noreg, skal kunne undervise i heile landet, og dei skal kunne undervise både elevar med nynorsk som hovudmål og elevar med bokmål som hovudmål, slår medlemmene i forumet fast.

Det er Eilov Runnestø frå Språkrådet, Gro Morken frå Noregs Mållag, Audun Heskestad frå Samlaget, Jan Magne Dahle frå LNK, Ottar Grepstad frå Nynorsk Kultursentrum og Anne Steinsvik Nordal frå Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa som har skrive under på brevet.

Les også: Reagerer på fritak

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...