Heim Nyhende Etterlyser tiltak

Etterlyser tiltak

Forum for nynorsk i opplæringa reagerer no sterkt på at Kunnskapsdepartementet går inn for å gi studentar med dysleksi fritak frå vurdering i ei av målformene i lærarutdanninga.

 

Forumet ha difor sendt eit brev til statsrådane Tora Aasland og Kristin Halvorsen. I brevet vert det lagt vekt på at ein ynskjer departementet no vil formulere rammer for korleis høgskular som gir lærarutdanning bør handsame søknadar om slikt fritak.

– Det overordna perspektivet må vere skulen og elevane sitt behov for kompetente lærarar. Dette må innebere at alle søknadar må vurderast individuelt og bli vurderte opp mot det som er gjeldande krav til meistring av norsk skriftleg i rammeplanen. Vurderinga må også ta stilling til om studenten vil vere kvalifisert som lærar viss han ikkje kan innfri dei grunnleggjande språklege krava som normalt blir stilte til ein lærar, heiter det i brevet.

Forumet ber også om at departementet no skaffar seg oversikt over korleis kravet om kompetanse i norsk skriftleg, både nynorsk og bokmål, blir følgt opp ved dei enkelte høgskulane. Og at departementet set i verk tiltak dersom resultata ikkje er tilfredstillande.

– Lærarar som tar utdanning i Noreg, skal kunne undervise i heile landet, og dei skal kunne undervise både elevar med nynorsk som hovudmål og elevar med bokmål som hovudmål, slår medlemmene i forumet fast.

Det er Eilov Runnestø frå Språkrådet, Gro Morken frå Noregs Mållag, Audun Heskestad frå Samlaget, Jan Magne Dahle frå LNK, Ottar Grepstad frå Nynorsk Kultursentrum og Anne Steinsvik Nordal frå Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa som har skrive under på brevet.

Les også: Reagerer på fritak

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...