Heim Nyhende Nøkkel til integrering

Nøkkel til integrering

– Det er viktig at innvandrarane får lære den målforma som ligg nærast opp til målføret der dei blir buande, seier styreleiar i LNK, Jan Magne Dahle.

Dahle seier seg samd med påtroppande leiar Janne Nygård i Norsk Målungdom som meiner språkopplæring og integrering går hand i hand. Han sluttar seg også til den positive reaksjonen på at Kunnskapsdepartementet no slår fast at ein må bruke meir nynorsk og dialekt i norskopplæringa for minioritetsspråklege.

– Tilbodet i mengd på læreverk er ikkje godt nok, det er om lag ein til tjue mellom nynorsk og bokmål. I samarbeidet med VOX har me likevel prioritert å få eitt godt læreverk på plass, og dei lærarane me samarbeider med meiner no at Norsk Pluss er eit fullgodt læreverk. I neste omgang ynskjer desse lærarane seg tekstsamlingar på nynorsk som kan brukast på fleire nivå, seier Jan Magne Dahle og legg vekt på at ein deretter må auke talet på læreverk slik at dei som underviser på nynorsk også har ein valfridom i forhold til didaktisk innretning og metodiske utfordringar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...