Heim Nyhende Nøkkel til integrering

Nøkkel til integrering

– Det er viktig at innvandrarane får lære den målforma som ligg nærast opp til målføret der dei blir buande, seier styreleiar i LNK, Jan Magne Dahle.

Dahle seier seg samd med påtroppande leiar Janne Nygård i Norsk Målungdom som meiner språkopplæring og integrering går hand i hand. Han sluttar seg også til den positive reaksjonen på at Kunnskapsdepartementet no slår fast at ein må bruke meir nynorsk og dialekt i norskopplæringa for minioritetsspråklege.

– Tilbodet i mengd på læreverk er ikkje godt nok, det er om lag ein til tjue mellom nynorsk og bokmål. I samarbeidet med VOX har me likevel prioritert å få eitt godt læreverk på plass, og dei lærarane me samarbeider med meiner no at Norsk Pluss er eit fullgodt læreverk. I neste omgang ynskjer desse lærarane seg tekstsamlingar på nynorsk som kan brukast på fleire nivå, seier Jan Magne Dahle og legg vekt på at ein deretter må auke talet på læreverk slik at dei som underviser på nynorsk også har ein valfridom i forhold til didaktisk innretning og metodiske utfordringar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...