Heim Nyhende Nøkkel til integrering

Nøkkel til integrering

– Det er viktig at innvandrarane får lære den målforma som ligg nærast opp til målføret der dei blir buande, seier styreleiar i LNK, Jan Magne Dahle.

Dahle seier seg samd med påtroppande leiar Janne Nygård i Norsk Målungdom som meiner språkopplæring og integrering går hand i hand. Han sluttar seg også til den positive reaksjonen på at Kunnskapsdepartementet no slår fast at ein må bruke meir nynorsk og dialekt i norskopplæringa for minioritetsspråklege.

– Tilbodet i mengd på læreverk er ikkje godt nok, det er om lag ein til tjue mellom nynorsk og bokmål. I samarbeidet med VOX har me likevel prioritert å få eitt godt læreverk på plass, og dei lærarane me samarbeider med meiner no at Norsk Pluss er eit fullgodt læreverk. I neste omgang ynskjer desse lærarane seg tekstsamlingar på nynorsk som kan brukast på fleire nivå, seier Jan Magne Dahle og legg vekt på at ein deretter må auke talet på læreverk slik at dei som underviser på nynorsk også har ein valfridom i forhold til didaktisk innretning og metodiske utfordringar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...