Heim Nyhende Få lyspunkt frå Lysbakken

Få lyspunkt frå Lysbakken

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken stadfestar at det nynorske læreverket for opplæring av framandspråklege er mangelfullt.

I eit skriftleg svar på spørsmål frå LNK-avisa let ministeren vere å svare på om han har mottatt ordføraroppropet med krav om betre nynorskundervisning.

– I dag finst det ikkje eit fullstendig læreverk i nynorsk for opplæringa i norsk for vaksne innvandrarar, stadfestar Lysbakken på si side.

Nye læremiddel på veg

Mellom nye tiltak på dette området nemner ministeren at Vox (etat under Kunnskapsdepartementet, red.mrk.) i sommar fekk 200.000 kroner av Arbeids- og inkluderingsdepartementet til utvikling av nynorske læremiddel.

– Vox har inngått kontrakt med eit forlag om omsetjing. Tilbodet av nynorske læremiddel vil då omfatte læreverk, lærebok i samfunnskunnskap, nettbasert opplæring, arbeidsbøker, lesehefte og grammatikk, seier Lysbakken.

Om ordbøker på begge målformer, som læraren på Voss etterlyser, vil dukke opp, seier han ingenting om.

Kommunane bestemmer

– Utfordringa for kommunane blir å ta læremidla i bruk. Det er den einskilde kommunen som avgjer om vaksne innvandrarar skal få opplæring i bokmål eller nynorsk, meiner Lysbakken.

Han seier vidare i svaret sitt til LNK-avisa at det vil vere kostnadskrevjande å utvikle eit like breitt tilbod av undervisningsmateriell på nynorsk som på bokmål, då det er få deltakarar i nynorskkommunar.

Samstundes meiner ministeren at det med to jamstilte målformer i Noreg må leggast til rette for at vaksne innvandrarar i kommunar som har nynorsk som hovudmål, skal kunne få opplæring i nynorsk.

Må truleg vente lenger

Lysbakken argumenterer vidare med at det i 2006 blei gitt støtte til å vidareutvikle det nettbaserte læreprogrammet i nynorsk frå 2002, mellom anna i form av tilpassing til ny læreplan, saman med etterutdanningskurs for lærarar.

Barne- og likestillingsministeren svarer heller ikkje direkte på kor lenge Voss kommune og andre nynorskkommunar i same situasjon må vente før undervisningsmateriell for framandspråklege vil finnast på nynorsk i alle fag. Sjølv om noko blir gjort, tyder svaret frå ministeren på at desse kommunane vil måtte vente endå ei stund.

Førre artikkelKva skal nynorskelevane lesa?
Neste artikkelVekst i Vågå

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...