Heim Nyhende Få lyspunkt frå Lysbakken

Få lyspunkt frå Lysbakken

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken stadfestar at det nynorske læreverket for opplæring av framandspråklege er mangelfullt.

I eit skriftleg svar på spørsmål frå LNK-avisa let ministeren vere å svare på om han har mottatt ordføraroppropet med krav om betre nynorskundervisning.

– I dag finst det ikkje eit fullstendig læreverk i nynorsk for opplæringa i norsk for vaksne innvandrarar, stadfestar Lysbakken på si side.

Nye læremiddel på veg

Mellom nye tiltak på dette området nemner ministeren at Vox (etat under Kunnskapsdepartementet, red.mrk.) i sommar fekk 200.000 kroner av Arbeids- og inkluderingsdepartementet til utvikling av nynorske læremiddel.

– Vox har inngått kontrakt med eit forlag om omsetjing. Tilbodet av nynorske læremiddel vil då omfatte læreverk, lærebok i samfunnskunnskap, nettbasert opplæring, arbeidsbøker, lesehefte og grammatikk, seier Lysbakken.

Om ordbøker på begge målformer, som læraren på Voss etterlyser, vil dukke opp, seier han ingenting om.

Kommunane bestemmer

– Utfordringa for kommunane blir å ta læremidla i bruk. Det er den einskilde kommunen som avgjer om vaksne innvandrarar skal få opplæring i bokmål eller nynorsk, meiner Lysbakken.

Han seier vidare i svaret sitt til LNK-avisa at det vil vere kostnadskrevjande å utvikle eit like breitt tilbod av undervisningsmateriell på nynorsk som på bokmål, då det er få deltakarar i nynorskkommunar.

Samstundes meiner ministeren at det med to jamstilte målformer i Noreg må leggast til rette for at vaksne innvandrarar i kommunar som har nynorsk som hovudmål, skal kunne få opplæring i nynorsk.

Må truleg vente lenger

Lysbakken argumenterer vidare med at det i 2006 blei gitt støtte til å vidareutvikle det nettbaserte læreprogrammet i nynorsk frå 2002, mellom anna i form av tilpassing til ny læreplan, saman med etterutdanningskurs for lærarar.

Barne- og likestillingsministeren svarer heller ikkje direkte på kor lenge Voss kommune og andre nynorskkommunar i same situasjon må vente før undervisningsmateriell for framandspråklege vil finnast på nynorsk i alle fag. Sjølv om noko blir gjort, tyder svaret frå ministeren på at desse kommunane vil måtte vente endå ei stund.

Førre artikkelKva skal nynorskelevane lesa?
Neste artikkelVekst i Vågå

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...