Heim Nyhende Få språkendringar i kommunane

Få språkendringar i kommunane

− For den erfarne nynorskskribenten rundt i kommunane er det lite å endre på etter at den nye nynorsknorma vart innført, seier førsteamanuensis Jan Olav Fretland.

Fretland skriv no saman med Aud Søyland lærebok for lærarar om den nye nynorsken. Han minner om at normendringane først og fremst får konsekvensar for dei som skriv former i den eine eller andre ytterkanten av norma. Soli og husi og fær og jentone blir borte, i den andre enden forsvinn til dømes kjøre og drømme og bare og mye.

− Men dette er ikkje former som er utbreidde i kommunespråket rundt om, seier Fretland og legg vekt på at han sjølv no må endre to punkt: han må skrive framand og ikkje fremmend, og så må han no passe på å få med ein n i ord som framanfor, utanfor, austanfor og liknande.

Viktig endring Likevel meiner Fretland at normendringa er viktig.

− Norma er vorten enklare å bruke for den usikre brukaren, og på eit par vanskelege punkt er det i praksis valfridom. Det gjeld til dømes i val mellom y og ø , slik som til dømes fyrst/ først, tyrst/tørst, syster/søster og i valet mellom former med eller utan j, som til dømes bølg(j)e, tenk(j)e, sette/setje, trykk(j)e. Du kan valfritt bøya mest alle hankjønnsord med -ar/ -ane og hokjønnsord med -er/-ene, til dømes gjestar, medlemmar, gongar og myrer og elver. Fretland minner elles om eit par små endringar som kan vere til hjelp: Det er slutt på -stelling- endinga. No heiter det berre jamstilling og førestilling, slik folk flest seier. – Sameleis kan du no skipe til Noregsmeisterskapet og skriva om forfattarskapet, der før alt måtte ende på -en. Og du kan skriva at Møtet vart leia av, ikkje bere leidd av, slik det var før, fortel han. Men samla sett er det ein god del endringar som det kan vere viktige å ha oversikt over. Særleg den som skal lesa andre sitt stoff eller vere rådgjevar, treng oppdatering.

Oppdaterer kurs Fretland opplyser at det snart kjem ny versjon av Hellevik si ordliste, og at Språkrådet har god informasjon om endringane og den nye norma på Sprakradet.no. Høgskulen i Sogn og Fjordane har elles hatt eit eige kurs for nynorsklærarane til LNK, slik at kommunar som no bestiller På saklista- kurset, får full oversikt over nynorsken etter 2012. − Det kan kanskje vere ein ekstra grunn til å bestille kurset, slår Fretland fast.


Du kan finne meir informasjon om den nye nynorsknorma på Sprakradet.no. Les også meir om På saklista-kurset på Lnk.no

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...