Heim Nyhende Færre nynorskelevar i Nord - Trøndelag

Færre nynorskelevar i Nord – Trøndelag

Tal frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI)viser at berre 36 elever i Nord-Trøndelag har nynorsk som hovudmål. Det er 333 færre elevar enn det var for åtte år sidan, skriv Trønder – Avisa.

Forfattar Torvald Sund meiner saka er eit paradoks og trur ikkje nynorsken trass i desse tala vil døy ut.

– Eg oppfattar at dialektane står sterkt, og at fleire brukar det i det daglege, også skriftleg. SMS-språket som føregår på dialekt er meir likt nynorsk enn bokmål, seier han til Trønder – Avisa. 

Leiar i Noregs Mållag, Hege Myklebust er klar over utviklinga i fylket.

– Det er veldig synd, for eg meiner nynorsk står godt til dialektane i Trøndelag, seier ho til Trønder – Avisa.

Nedgangen i elevar som har nynorsk som hovudmål er også merkbar andre stadar i landet. I 2000 var det 88.413 nynorskelever her i landet, mot 82.357 i 2008.

Myklebust trur det ligg fleire forklaringar bak desse tala.

– Mykje har nok noko med demografi å gjere. Nynorsk har vore mest utbredt i bygdene, og når folk flyttar frå bygdene til meir bynære strøk har det gått ut over nynorsken. Samstundes er det som regel bygdeskulene som vert lagde ned, meiner Myklebust.

I Nord-Trøndelag er det i dag nynorskelever i Steinkjer, Levanger og Frosta, mens også Høylandet, Inderøy, Namsos, Nærøy og Verdal var på lista for åtte år sidan.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...