Heim Nyhende Færre nynorskelevar krev sterkare innsats

Færre nynorskelevar krev sterkare innsats

Bergens Tidende kunne nyleg melde at andelen elevar i grunnskulen som har nynorsk som hovudmål er stadig synkande. Styreleiar i LNK, Jan Magne Dahle, meiner foreldre og elevar må få ei større forståing for kva føremoner nynorsken har.

– Målet må vere å snu denne trenden ved å synleggjere fordelane med å ha nynorsk som hovudmål, seier Dahle.

Han syner til at nynorskelevane til dømes er flinkare i sidemålet sitt enn bokmålselevane, då dei møter bokmål i nesten alle samanhengar også utanom skulen. Han peiker og på at dei fleste dialektane i Noreg ligg nærare nynorsken enn bokmålet.

– Og ikkje minst må vi ha klart for oss at ungdom som ei gang vil få seg jobb i offentleg sektor må beherske båe målformene. Frå mi tid som lærar har eg erfaring med at ungdom med nynorsk som hovudmål stiller sterkare.

På landsbasis er det i dag 13,36 prosent av grunnskuleelevane som har nynorsk som hovudmål, mot 15,21 prosent i 1999. Dahle meiner noko av denne nedgangen kan forklarast med kommunesamanslåingar og aukande tilflytting til sentrale strok kor bokmålet står strekare enn nynorsken.

– I framtida vil det defor bli ei svært viktig målsetjing for oss å leggje til rette for at dei kommunane som ønskjer å halde på nynorsken skal greie det, seier Jan Magne Dahle.

Sjå den fylkesvise tabellen for hjå bt.no.

Førre artikkelFacebook på nynorsk
Neste artikkelVil ha språkbank

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...