Heim Nyhende Feil i mange vallister

Feil i mange vallister

Vallistene i 45 kommunar inneheld feil om kor mange politikarar det er mogleg å slenge på frå andre parti. No blir kommunane bedt om å trykkje opp setlane på nytt.

 

Ved kommunestyreval er det mogleg å føre opp enkeltkandidatar frå andre lister og parti dersom ein likar ein person, men ikkje vil stemme på partiet til vedkommande. Det kallast «å slenge» inn enkeltpersonar, og kor mange det er mogleg å føye til utanom partilista, blir rekna ut lokalt. Talet skal vere ein firedel av det totale talet i kommunestyret, men alltid runda av nedover til næraste heile tal.

No er det avdekt at heile 45 kommunar av ukjente årsaker har ført opp feil tal på slengarar det er høve å føre opp på stemmesetlane.

LES OGSÅ: ABC til vallokalet

Kommunalt ansvar
– Det er kommunane sitt ansvar å rette opp desse feila, og vi har bedt dei om å gjere dette. Nye stemmesetlar er i ferd med å bli trykte opp dei aller fleste stadane, seier fagdirektør Siri Dolven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB.

Ho seier det verkar tilfeldig kva for kommunar som har oppdaga feil i listene, dei 45 kommunane er spreidde over heile landet og det er heller ikkje noko alfabetisk rekkefølgje på namna.

– Talet på slengarar det er mogleg å legge til på vallistene varierer mellom kommunane og blir bestemt av kor mange som utgjer kommunestyret på kvar enkelt stad. I mange kommunar kan det sjå ut som om dei som har rekna, har runda av oppover og ikkje nedover når talet er kalkulert, seier Dolven.

LES OGSÅ: Feministisk Initiativ til val i Bergen og Oslo

13 vart 6
Fredrikstad kommune offentleggjorde onsdag at det ved ein feil er oppført at det berre er mogleg å føre opp seks slengarar under valet. Det rette talet er 13. No trykkjer kommunen opp nye stemmesetlar som skal brukast under valet. Kommunen opplyser veljarane om at det framleis er mogleg å bruke dei gamle setlane og føre opp fleire namn enn kva det er sett av plass til.

– Fredrikstad kommune gjer merksam på at stemmer gitt på dei feiltrykte setlane, er fullt ut gyldige på lik linje med stemmer på nye stemmesetlar, skriv kommunikasjons- og servicesjef Ingrid Trømborg i kommunen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...