Heim Nyhende Fengslande litteratur

Fengslande litteratur

I Odda er dei snart klare for ei fengslande utgåve av Litteratursymposiet. 

Kvar veke viser vi deg eit glimt

frå ein av kommunane som er med i LNK.

Denne veka: Odda

 

73 prosent av dei 6962 innbyggjarane 
i kommunen bur i byen Odda.

Nytt frå Vindafjord:

Fylkesrådmannen tilrår smedskule
Lang tunnel kortar jobbreisa

Aktuelle lenker:

Odda kommune 
Hardanger Folkeblad
Flickr
Facebook

 

 

 I år er det ti år sidan starten på Litteratursymposiet i Odda, det blir markert med eit fengslande tema. 

– Årets tema er fengsla, det kan vere i forhold til straff og kriminalitet, eller det å vere fengsla av kjærleik, natur eller kanskje fengsla av ordet, seier kultursjef i Odda kommune, Nina Kongtorp. 

Litteratursymposiet i Odda blir arrangert 10. -14. oktober 2012. 
Mange deltakarar på årets symposium er alt på plass. Blant dei som deltar for første gong er til dømes Linn Ullmann, Niels Fredrik Dahl, Tom Egeland, Cathrine Grøndahl, Ketil Bjørnstad, Johan Jönson og Maja Ratkje.

Les programmet her

I tillegg kjem mange av dei kjende navna attende til symposiet, som Kjartan Fløgstad, Dag Solstad og Vigdis Hjorth, Pedro Carmona-Alvarez, Trond Espen Seim og Linda Eide og oddaforfattarar som Frode Grytten og Lars Ove Seljestad.

Kongtorp legg vekt på at litteratursymposiet har hatt ei rivande utvikling desse åra. Ikkje minst sidan Marit Eikemo tok over som festivalleiar. 

– Då ho tok over vart profilen vår meir reindyrka, det var veldig bra og gjorde at me etterkvart har vist igjen, både nasjonalt og i nordisk samanheng, seier Kongtorp som meiner arrangementet er veldig viktig for Odda. 

– Me er midt i ein vanskeleg periode med synkande folketal og ein langvarig strid om kva som skal skje rundt smelteverket og UNESCO-tittel. Symposiet er samlande og splittar ingen. Det treng me no, seier ho. 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...