Heim Nyhende Ferjene skal bli meir miljøvenlege

Ferjene skal bli meir miljøvenlege

Ferjene langs kysten skal ta i bruk biodiesel. Eit prøveprosjekt skal setjast i gang i Møre og Romsdal, men førebels er ikkje ferjesambandet bestemt.

Langs kysten er det no ei rekke prosjekt, der ferjeflåten tek i bruk gass som drivstoff. No er det altså eit pilotprosjekt med biodiesel som skal setjast i gang.

– Vi kan ikkje halde fram å bruke fossilt drivstoff i all framtid. Det er ikkje fornybart og det skadar miljøet. Så det er viktig å forske på alternativt drivstoff, og eg håpar at prøveprosjektet i Møre og Romsdal kan komme miljøet til gode, seier stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) til NRK.

Ho er spent på kva for svar dette prøveprosjektet vil gi. For det er fleire utfordringar og moglege skjær i sjøen.

– Vassinnhaldet i biodiesel er høgare enn i vanleg diesel. Det kan vere ei potensiell utfordring. Det kan også oppstå problem med slangar og pakningar i ferjemotorane. Det kan bli spennande å sjå kva for problem som kan oppstå, og kva for løysingar som finst på dei problema, seier Klinge. (©NPK)

Førre artikkelLNK med i Littkrit
Neste artikkelFøredrag og bilde

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...