Heim Nyhende Ferjene skal bli meir miljøvenlege

Ferjene skal bli meir miljøvenlege

Ferjene langs kysten skal ta i bruk biodiesel. Eit prøveprosjekt skal setjast i gang i Møre og Romsdal, men førebels er ikkje ferjesambandet bestemt.

Langs kysten er det no ei rekke prosjekt, der ferjeflåten tek i bruk gass som drivstoff. No er det altså eit pilotprosjekt med biodiesel som skal setjast i gang.

– Vi kan ikkje halde fram å bruke fossilt drivstoff i all framtid. Det er ikkje fornybart og det skadar miljøet. Så det er viktig å forske på alternativt drivstoff, og eg håpar at prøveprosjektet i Møre og Romsdal kan komme miljøet til gode, seier stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) til NRK.

Ho er spent på kva for svar dette prøveprosjektet vil gi. For det er fleire utfordringar og moglege skjær i sjøen.

– Vassinnhaldet i biodiesel er høgare enn i vanleg diesel. Det kan vere ei potensiell utfordring. Det kan også oppstå problem med slangar og pakningar i ferjemotorane. Det kan bli spennande å sjå kva for problem som kan oppstå, og kva for løysingar som finst på dei problema, seier Klinge. (©NPK)

Førre artikkelLNK med i Littkrit
Neste artikkelFøredrag og bilde

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...