Heim Nyhende Føredrag og bilde

Føredrag og bilde

PROGRAMMET

 

FØREDRAGA:

Onsdag:
Ordførar Nils P. Støyva i Stryn 1
Ordførar Nils P. Støyva i Stryn 2
Sogn og Fjordane si satsing på kultur som del av utviklingsstrategi, v/fylkeskultursjef Ingebjørg Erikstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Slik gjer me det – om samfunnsutvikling i Måløy v/dagleg leiar Alfred Bjørlo, Måløy Vekst AS
Alternative modellar for samfunnsutvikling v/samfunnsutviklar Tron Bach, Tysnes kommune

Torsdag:
EURES – om NAV sitt Europa-program v/Kristine Kopperud Timberlid, rådgjevar, NAV EURES
Språklege følgjer av arbeidsmigrasjon – kva vert utdanningssystemet og LNK sine roller v/førsteamanuensis Jan Olav Fretland, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Presentasjon Arbeidsinnvandring i Årdal – språklege og andre utfordringar v/Rolf Breisnes, lektor Årdal VGS

Fredag:
Kulturminne som ressurs v/Gunnar Urtegård, ABM utvikling
Korleis gjera bruk av freda område – og framleis vera på nikk med Fylkesmannen?1 v/ordførar Nils P. Støyva, Stryn,
Korleis gjera bruk av freda område – og framleis vera på nikk med Fylkesmannen?2 v/ordførar Rune Øygard, Vågå
Korleis gjera bruk av freda område – og framleis vera på nikk med Fylkesmannen?3 v/fylkesmann Oddvar Flæte, Sogn og Fjordane
Kulturarrangement som ressurs v/direktør Hilde Bjørkum, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Natur som ressurs v/leiar i Verdsarvrådet, ordførar Olav Ellingsen, Aurland


 

 


 

PRESSEBILDE (Klikk på bildet for å få bilde i høgoppløyseleg format. Bildekredittering: Judith Sørhus Litlehamar/LNK):

 

 

Hordaland Teater får
LNK sin målpris 2009.
Prisen blir delt ut av
Magnhild Meltveit Kleppa.

Jan Magne Dahle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OPPSLAG I MEDIA:
Lover fornya innsats (Sogn avis)
– Nynorskkommunar har godt utgangspunkt for å møte innflyttarar (Kommunal- og regionaldepartementet)
– Må verta færre nynorskkommunar (Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Språkpris til Hordaland Teater (TV Norge)NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...