Heim Nyhende Fire av ti kommunar aukar eigedomsskatten

Fire av ti kommunar aukar eigedomsskatten

Dårlegare fart i norsk økonomi har ført til skattesvikt på 2,8 milliardar kroner for norske kommunar. Det betyr meir kommunal eigedomsskatt og høgare gebyr for folk flest.

 

Samtidig aukar utgiftene for kommunane til sosialtenester, helse- og omsorgstenester og barnevern kraftig. Ei budsjettundersøking gjennomført i 78 kommunar av KS, kommunanes interesseorganisasjon, viser at fire av ti kommunar som allereie har eigedomsskatt, foreslår å auke skatten til neste år, skriv Nationen.

Ei samanlikning av kommunebudsjetta i år og for neste år viser at det blir foreslått å auke eigedomsskatten med totalt 15 prosent.

Samtidig svarar 65 prosent av kommunane at dei vil auke brukarbetalingar og gebyr, blant anna for skulefritidsordning og vass- og avløpstenester.

– Undersøkinga viser at 2015 blir eit krevjande år økonomisk for norske kommunar. Mange kommunar blir nøydde til å få opp inntektene sine for å få budsjettet til å gå i balanse, seier Rune Bye, fagsjef for kommuneøkonomi i KS til Nationen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...