Heim Nyhende Fire av ti kommunar aukar eigedomsskatten

Fire av ti kommunar aukar eigedomsskatten

Dårlegare fart i norsk økonomi har ført til skattesvikt på 2,8 milliardar kroner for norske kommunar. Det betyr meir kommunal eigedomsskatt og høgare gebyr for folk flest.

 

Samtidig aukar utgiftene for kommunane til sosialtenester, helse- og omsorgstenester og barnevern kraftig. Ei budsjettundersøking gjennomført i 78 kommunar av KS, kommunanes interesseorganisasjon, viser at fire av ti kommunar som allereie har eigedomsskatt, foreslår å auke skatten til neste år, skriv Nationen.

Ei samanlikning av kommunebudsjetta i år og for neste år viser at det blir foreslått å auke eigedomsskatten med totalt 15 prosent.

Samtidig svarar 65 prosent av kommunane at dei vil auke brukarbetalingar og gebyr, blant anna for skulefritidsordning og vass- og avløpstenester.

– Undersøkinga viser at 2015 blir eit krevjande år økonomisk for norske kommunar. Mange kommunar blir nøydde til å få opp inntektene sine for å få budsjettet til å gå i balanse, seier Rune Bye, fagsjef for kommuneøkonomi i KS til Nationen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...