Heim Nyhende Fire av ti kommunar aukar eigedomsskatten

Fire av ti kommunar aukar eigedomsskatten

Dårlegare fart i norsk økonomi har ført til skattesvikt på 2,8 milliardar kroner for norske kommunar. Det betyr meir kommunal eigedomsskatt og høgare gebyr for folk flest.

 

Samtidig aukar utgiftene for kommunane til sosialtenester, helse- og omsorgstenester og barnevern kraftig. Ei budsjettundersøking gjennomført i 78 kommunar av KS, kommunanes interesseorganisasjon, viser at fire av ti kommunar som allereie har eigedomsskatt, foreslår å auke skatten til neste år, skriv Nationen.

Ei samanlikning av kommunebudsjetta i år og for neste år viser at det blir foreslått å auke eigedomsskatten med totalt 15 prosent.

Samtidig svarar 65 prosent av kommunane at dei vil auke brukarbetalingar og gebyr, blant anna for skulefritidsordning og vass- og avløpstenester.

– Undersøkinga viser at 2015 blir eit krevjande år økonomisk for norske kommunar. Mange kommunar blir nøydde til å få opp inntektene sine for å få budsjettet til å gå i balanse, seier Rune Bye, fagsjef for kommuneøkonomi i KS til Nationen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...