Heim Nyhende Nynorskelevar skiftar til bokmål på nett

Nynorskelevar skiftar til bokmål på nett

Hege Myklebust finn at mange nynorskelevar på vidaregåande skule vel å bruka bokmål når dei skriv på nettet.

Forskaren frå Høgskolen Stord/Haugesund har starta på vegen mot doktorgraden og prøver å finna svar på korleis elevar i vidaregåande skule argumenterer når dei blir bedne om å skriva argumenterande tekstar til læraren, og til eit ope publikum på internett.

– Kva har du funne ut så langt?

– Eg har gjort ferdig éin artikkel, som dreier seg om språkvala desse elevane gjer når dei skriv for det opne publikummet på nettet.

– Dei fleste er nynorskelevar, men om lag halvparten vel å bruka bokmål i tekstane sine på nett.

– Eg har intervjua dei om kvifor dei har vald som dei har gjort, og har delt elevane inn i fire kategoriar, basert på svara deira; «Mi stemme er nynorsk», «Eg tilpassar meg situasjonen», «Eg skriv slik det fell seg», og «Bokmål er lettare».

LES OGSÅ: – Eg skriv som eg snakkar

– Vart du overraska over desse funna?

– I grunnen ikkje. Nynorskelevane er under sterkt press frå bokmål heile tida – om noko er overraskande, er det kanskje heller at såpass mange som halvparten faktisk vel å halda på nynorsk også i slike opne fora, der dei risikerer kommentarar på språkbruken sin.

– Korleis tek du desse funna vidare?

– Denne delen av forskinga mi er avslutta med denne artikkelen. No ser eg vidare på korleis dei same elevane byggjer opp argumentasjonen sin i debattinnlegga dei har skrive på nettet og til læraren.

– Korleis jobbar du som forskar?

– Eg har vore i ein førsteklasse på vidaregåande skule, og fått dei til å skriva tekstar til meg. Eg sit no og prøver å analysera desse tekstane, og presentera resultata i vitskaplege artiklar.

– Det er ein lang og omstendeleg prosess, og det er mykje ein skal læra undervegs. PhD-graden er jo ei forskarutdanning, og det er mange kurs eg skal delta på, og tekstar eg skal skriva for å kvalifisera meg til å bli forskar.

LES OGSÅ: – Sosiale medium øydelegg språket

– Kvifor blei det akkurat dette temaet?

– Det var ein lang prosess, og eg var innom mange andre tema, men det var klart at det skulle dreia seg om skriving både på nettet og utanfor nettet.

– Kven jobbar du i lag med?

– Prosjektet mitt er ein del av programmet Learning in the 21st century, der arbeider eg saman med Lars Vavik og Thomas Arnesen her lokalt.

– I tillegg har me ei gruppe rådgjevarar og bidragsytarar på prosjektet som inkluderer mange internasjonalt kjende forskarar frå mange land.

LES OGSÅ: – Å prøve grenser på nett kan vere bra

– Kor formidlar du arbeidet ditt?

– Den ferdige artikkelen skal vonleg publiserast i ein antologi som UH-nett Vest-nettverket av nynorskforskarar skal gje ut til våren. Men først skal han fagfellevurderast, og reviderast. Seinare skal eg prøva å få artiklar inn i ulike vitskaplege tidsskrift.

– Kor tid reknar du med å vera ferdig?

– Stipendet mitt går til 1. mai 2017, så då håpar eg at eg er ferdig.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...