Heim Nyhende Fire milliardar ekstra til kommunane

Fire milliardar ekstra til kommunane

Regjeringa gir fire milliardar kroner ekstra i frie inntekter til kommunane. Det er ikkje nok, meiner kommunane.

Fleire raudgrøne politikarar seier til Aftenposten at det auka tilskotet skal vere nok til å sirkre at kommunane kan oppretthalde tenestetilbodet som i dag.

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, meiner at endringa i befolkningen og auka pensjonsutgifter gjer det naudsynt med betydeleg auke. I dag legg regjeringa fram kommuneproposisjonen, som er kommunane sitt budsjett for neste år.

I tillegg til overføringane som kommunane disponerer fritt, ligg det også an til ei auke i dei øyremerka midlane. Som ei følgje av samhandlingsreformen overfører staten ytterlegare fem milliardar kroner til å dekkje utgiftene til dei oppgåvene kommunane overtar.

Arbeidarpartiet har fått gjennomslag for at det skal bli gitt betre insentiv til kommunar som slår seg saman. Små kommunar som gjer dette, skal få behalde sine tilskot lenger enn under ordninga som er i dag.

Ordninga med samkommunar blir lovfesta. Dette er ein slags lettversjon av samanslåing av kommunar, som formaliserer samarbeid under eit nytt regelverk. Det er SV og Sp som har kjempa saman dette alternativet til kommunesamanslåing. (NTB)

Les også kva Agderposten skriv om denne saka.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...