Heim Nyhende Rapporterer for 379 millionar kroner

Rapporterer for 379 millionar kroner

Norske kommunar si rapportering til staten krev 700 årsverk og kostar 379 millionar kroner i året.

Dette kjem fram i ei ny undersøking som PwC har gjennomført for KS og Kommunaldepartementet, skriv Kommunal Rapport på sine nettsider. Kommunalt rapporteringsregister har meint at rapporteringa krev 193 årsverk.

Rapporteringa frå kommunane til staten er eit stort system med 80 ordningar som er definert i lover eller forskrifter. Meir enn 5000 forskjellige datapunkt blir samla inn i dette systemet, og kommunane må melda frå om alt frå frøsettinga til skogstrea til skogsvegar bygt utan tilskot.

Undersøkinga viser vidare at viss denne rapporteringa hadde vore frivillig ville 19 prosent av kommunane gitt lite eller ingen informasjon til staten om kva dei driv med.

KS og staten har lenge diskutert kor mykje tid og pengar kommunane bruker til rapporteringa, og om ho er nyttig. Nå er dommen klar. Han viser at rapporteringa krev mykje meir tid og ressursar enn den instansen som tar imot det meste av informasjonen har hevda.

KS fryktar at rapporteringa skal ta tid og pengar frå brukarane av pleie, omsorg, skule og barnehage.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...