Heim Nyhende Fleire i tettbygde strok

Fleire i tettbygde strok

I Akershus, Oslo og Rogaland har det vore størst befolkningsauke i tettstadene dei to siste åra, medan det i Hedmark og Telemark har vore minst vekst i tettstadbefolkninga.

 

Nesten 80 prosent av Noregs befolkning budde i tettstader ved nyttår. Folketalet i tettstader har auka med 3,2 prosent i perioden 2009–2011. Tettstadarealet auka i same tidsrom med 2,7 prosent.
I alt 3.900.000 av oss, eller nær 80 prosent av den totale befolkninga, budde i til saman 936 tettstader per 1. januar 2011, går det fram av tal frå Statistisk sentralbyrå. Folketalet i tettstader auka med 120.000, eller 3,2 prosent, i perioden 2009–2011.
Tettstadarealet auka med 64 kvadratkilometer, eller 2,7 prosent, i dette tidsrommet. Befolkninga i tettstader auka med 425.000, eller 12 prosent, medan tettstadarealet auka med 210 kvadratkilometer, eller 10 prosent, i perioden 2002–2011.
Størst vekst i talet på busette i tettstader i perioden var det i fylka Akershus, Oslo og Rogaland, med om lag 4 prosent.
Minst vekst i tettstadbefolkninga var det i fylka Hedmark og Telemark med i underkant av 2 prosent. Til samanlikning auka det totale folketalet i Noreg i perioden 2009–2011 med 2,5 prosent.
Spreiddbygde strok hadde ein svak nedgang i befolkninga i same periode med 2.100 personar, eller 0,2 prosent, av befolkninga i slike område. Ved nyttår budde det i overkant av 1.000.000 personar i spreiddbygde strok i Noreg. (NPK)

 

Førre artikkelNøgde med Nyno
Neste artikkelSiljan mot straumen

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...