Heim Nyhende Fleire i tettbygde strok

Fleire i tettbygde strok

I Akershus, Oslo og Rogaland har det vore størst befolkningsauke i tettstadene dei to siste åra, medan det i Hedmark og Telemark har vore minst vekst i tettstadbefolkninga.

 

Nesten 80 prosent av Noregs befolkning budde i tettstader ved nyttår. Folketalet i tettstader har auka med 3,2 prosent i perioden 2009–2011. Tettstadarealet auka i same tidsrom med 2,7 prosent.
I alt 3.900.000 av oss, eller nær 80 prosent av den totale befolkninga, budde i til saman 936 tettstader per 1. januar 2011, går det fram av tal frå Statistisk sentralbyrå. Folketalet i tettstader auka med 120.000, eller 3,2 prosent, i perioden 2009–2011.
Tettstadarealet auka med 64 kvadratkilometer, eller 2,7 prosent, i dette tidsrommet. Befolkninga i tettstader auka med 425.000, eller 12 prosent, medan tettstadarealet auka med 210 kvadratkilometer, eller 10 prosent, i perioden 2002–2011.
Størst vekst i talet på busette i tettstader i perioden var det i fylka Akershus, Oslo og Rogaland, med om lag 4 prosent.
Minst vekst i tettstadbefolkninga var det i fylka Hedmark og Telemark med i underkant av 2 prosent. Til samanlikning auka det totale folketalet i Noreg i perioden 2009–2011 med 2,5 prosent.
Spreiddbygde strok hadde ein svak nedgang i befolkninga i same periode med 2.100 personar, eller 0,2 prosent, av befolkninga i slike område. Ved nyttår budde det i overkant av 1.000.000 personar i spreiddbygde strok i Noreg. (NPK)

 

Førre artikkelNøgde med Nyno
Neste artikkelSiljan mot straumen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...