Heim Nyhende Fleire skal gjennom introduksjonskurs i norsk

Fleire skal gjennom introduksjonskurs i norsk

Fleire innvandrarar skal gjennomføre introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er målet når Stortinget tysdag vedtok å endre introduksjonslova.

 

Endringane trer i kraft ved nyttår.

– Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar er sentrale verkemiddel for at dei skal kome seg raskt ut i arbeid eller utdanning. Eg ønskjer å styrkje dette verkemiddelet og er derfor glad for at eit samrøystes Storting no har gitt si tilslutning til å endre lova, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Endringane går mellom anna ut på at kommunane no skal overta ansvaret for å ta initiativet til opplæringa, og at deltakarane heretter må kunne dokumentere at dei kan noko om samfunnet, for å sleppe å ta dei 50 timane med opplæring i samfunnsfag.

Deltakarane skal frå nyttår òg kunne få permisjon frå introduksjonsprogrammet om dei får tilbod om arbeid, slik at dei kan går tilbake til kurset om møtet med arbeidslivet blir for vanskeleg.

Forskingsinstituttet Fafo skal dessutan evaluere introduksjonsordninga på oppdrag frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– For få av dei som avsluttar introduksjonsprogrammet, kjem seg ut i arbeid. Dette gjeld særleg kvinner. Ein del kommunar er gode på integrering, kvalifisering og norskopplæring, mens andre ikkje får det like godt til. Eg er derfor glad for at vi no får ei grundig evaluering av desse ordningane for å sjå kva vi kan gjere for å betre integreringa, seier Solveig Horne. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...