Heim Nyhende Fleire skal gjennom introduksjonskurs i norsk

Fleire skal gjennom introduksjonskurs i norsk

Fleire innvandrarar skal gjennomføre introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er målet når Stortinget tysdag vedtok å endre introduksjonslova.

 

Endringane trer i kraft ved nyttår.

– Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar er sentrale verkemiddel for at dei skal kome seg raskt ut i arbeid eller utdanning. Eg ønskjer å styrkje dette verkemiddelet og er derfor glad for at eit samrøystes Storting no har gitt si tilslutning til å endre lova, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Endringane går mellom anna ut på at kommunane no skal overta ansvaret for å ta initiativet til opplæringa, og at deltakarane heretter må kunne dokumentere at dei kan noko om samfunnet, for å sleppe å ta dei 50 timane med opplæring i samfunnsfag.

Deltakarane skal frå nyttår òg kunne få permisjon frå introduksjonsprogrammet om dei får tilbod om arbeid, slik at dei kan går tilbake til kurset om møtet med arbeidslivet blir for vanskeleg.

Forskingsinstituttet Fafo skal dessutan evaluere introduksjonsordninga på oppdrag frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– For få av dei som avsluttar introduksjonsprogrammet, kjem seg ut i arbeid. Dette gjeld særleg kvinner. Ein del kommunar er gode på integrering, kvalifisering og norskopplæring, mens andre ikkje får det like godt til. Eg er derfor glad for at vi no får ei grundig evaluering av desse ordningane for å sjå kva vi kan gjere for å betre integreringa, seier Solveig Horne. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...