Heim Nyhende Fleire skal gjennom introduksjonskurs i norsk

Fleire skal gjennom introduksjonskurs i norsk

Fleire innvandrarar skal gjennomføre introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er målet når Stortinget tysdag vedtok å endre introduksjonslova.

 

Endringane trer i kraft ved nyttår.

– Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar er sentrale verkemiddel for at dei skal kome seg raskt ut i arbeid eller utdanning. Eg ønskjer å styrkje dette verkemiddelet og er derfor glad for at eit samrøystes Storting no har gitt si tilslutning til å endre lova, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Endringane går mellom anna ut på at kommunane no skal overta ansvaret for å ta initiativet til opplæringa, og at deltakarane heretter må kunne dokumentere at dei kan noko om samfunnet, for å sleppe å ta dei 50 timane med opplæring i samfunnsfag.

Deltakarane skal frå nyttår òg kunne få permisjon frå introduksjonsprogrammet om dei får tilbod om arbeid, slik at dei kan går tilbake til kurset om møtet med arbeidslivet blir for vanskeleg.

Forskingsinstituttet Fafo skal dessutan evaluere introduksjonsordninga på oppdrag frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– For få av dei som avsluttar introduksjonsprogrammet, kjem seg ut i arbeid. Dette gjeld særleg kvinner. Ein del kommunar er gode på integrering, kvalifisering og norskopplæring, mens andre ikkje får det like godt til. Eg er derfor glad for at vi no får ei grundig evaluering av desse ordningane for å sjå kva vi kan gjere for å betre integreringa, seier Solveig Horne. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...