Heim Nyhende Fleire unge innvandrarar stemmer

Fleire unge innvandrarar stemmer

43 prosent av norske statsborgarar som er innvandrarar eller norskføde med innvandrarforeldre stemte ved lokalvalet i fjor. Valdeltakinga blant dei yngste er aukande.

 

 

Sjølv om valdeltakinga blant dei yngste innvandrarane er lågare enn hjå same gruppe i resten av folket, aukar valdeltakinga blant innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i alderen 18 til 25 år med 6 prosentpoeng til 29 prosent, melder SSB.

Spesielt unge med afrikansk bakgrunn utpeikar seg med auka valdeltaking. Her viser gruppa mellom 18 og 25 år ein auke på 8 prosentpoeng, og for dei mellom 26 og 39 er auken på heile 17 prosentpoeng.

Som i 2007 var det i 2011 fleire kvinner enn menn med innvandrarbakgrunn som deltok i lokalvalet.

Trendane viser også at innvandrarar som har budd lenge i landet deltek meir ved lokalvalet, men valdeltakinga aukar prosentvis mest hjå dei med korast butid i landet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...