Heim Nyhende Fleire unge innvandrarar stemmer

Fleire unge innvandrarar stemmer

43 prosent av norske statsborgarar som er innvandrarar eller norskføde med innvandrarforeldre stemte ved lokalvalet i fjor. Valdeltakinga blant dei yngste er aukande.

 

 

Sjølv om valdeltakinga blant dei yngste innvandrarane er lågare enn hjå same gruppe i resten av folket, aukar valdeltakinga blant innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i alderen 18 til 25 år med 6 prosentpoeng til 29 prosent, melder SSB.

Spesielt unge med afrikansk bakgrunn utpeikar seg med auka valdeltaking. Her viser gruppa mellom 18 og 25 år ein auke på 8 prosentpoeng, og for dei mellom 26 og 39 er auken på heile 17 prosentpoeng.

Som i 2007 var det i 2011 fleire kvinner enn menn med innvandrarbakgrunn som deltok i lokalvalet.

Trendane viser også at innvandrarar som har budd lenge i landet deltek meir ved lokalvalet, men valdeltakinga aukar prosentvis mest hjå dei med korast butid i landet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...