Heim Nyhende Fleire unge innvandrarar stemmer

Fleire unge innvandrarar stemmer

43 prosent av norske statsborgarar som er innvandrarar eller norskføde med innvandrarforeldre stemte ved lokalvalet i fjor. Valdeltakinga blant dei yngste er aukande.

 

 

Sjølv om valdeltakinga blant dei yngste innvandrarane er lågare enn hjå same gruppe i resten av folket, aukar valdeltakinga blant innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i alderen 18 til 25 år med 6 prosentpoeng til 29 prosent, melder SSB.

Spesielt unge med afrikansk bakgrunn utpeikar seg med auka valdeltaking. Her viser gruppa mellom 18 og 25 år ein auke på 8 prosentpoeng, og for dei mellom 26 og 39 er auken på heile 17 prosentpoeng.

Som i 2007 var det i 2011 fleire kvinner enn menn med innvandrarbakgrunn som deltok i lokalvalet.

Trendane viser også at innvandrarar som har budd lenge i landet deltek meir ved lokalvalet, men valdeltakinga aukar prosentvis mest hjå dei med korast butid i landet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...