Heim Nyhende Kritiserer sjukehusa for kronglete brev

Kritiserer sjukehusa for kronglete brev

Sjukehusa skriv så kronglete brev at pasientane ikkje skjønar rettane sine, meiner helse- og sosialombod Anne-Lise Kristensen i Oslo.

Kristensen utdjupar problemet i årsrapporten sin som blir offentleggjort denne veka. Ho meiner dei uforståelege breva kan hjelpe dei mest ressurssterke til å ta seg fram i sjukehuskøane, skriv Aftenposten.

Tal som avisa har henta inn frå HELFO, viser at 60 prosent av dei som klagar, rykkjer fram i pasientkøen.

– Problemet kan enten vere at pasientane ikkje får den nødvendige informasjonen om kva rettar dei har. Breva er i alle fall ikkje skrivne slik at pasientane blir oppmuntra til å ta vare på rettane sine. Brev kan også vere så vanskeleg formulert at folk rett og slett ikkje skjønar dei, seier Kristensen.

– At pasientar som klagar, kjem før andre pasientar med same liding og hjelpebehov, er ein klart ulovleg praksis, i strid med kravet om medisinskfaglege vurderingar og er etisk svært tvilsamt, seier ho.

Direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet seier dei har fått mange tilbakemeldingar frå folk som synest brev frå helseføretaka kan vere vanskelege å forstå. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...