Heim Nyhende Kritiserer sjukehusa for kronglete brev

Kritiserer sjukehusa for kronglete brev

Sjukehusa skriv så kronglete brev at pasientane ikkje skjønar rettane sine, meiner helse- og sosialombod Anne-Lise Kristensen i Oslo.

Kristensen utdjupar problemet i årsrapporten sin som blir offentleggjort denne veka. Ho meiner dei uforståelege breva kan hjelpe dei mest ressurssterke til å ta seg fram i sjukehuskøane, skriv Aftenposten.

Tal som avisa har henta inn frå HELFO, viser at 60 prosent av dei som klagar, rykkjer fram i pasientkøen.

– Problemet kan enten vere at pasientane ikkje får den nødvendige informasjonen om kva rettar dei har. Breva er i alle fall ikkje skrivne slik at pasientane blir oppmuntra til å ta vare på rettane sine. Brev kan også vere så vanskeleg formulert at folk rett og slett ikkje skjønar dei, seier Kristensen.

– At pasientar som klagar, kjem før andre pasientar med same liding og hjelpebehov, er ein klart ulovleg praksis, i strid med kravet om medisinskfaglege vurderingar og er etisk svært tvilsamt, seier ho.

Direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet seier dei har fått mange tilbakemeldingar frå folk som synest brev frå helseføretaka kan vere vanskelege å forstå. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...