Heim Nyhende Bok + klede = forretning

Bok + klede = forretning

Kvart år gir klesprodusenten Dundelina ut ei ny forteljing av Roald Kaldestad som er med på å setje sitt preg på kolleksjonen.

Kleda som Dundelina sel no, ber alle preg av årets historie: «Dundelina og drivhuset». Dundelina er ei lita jente som Kaldestad har spunne historier rundt, no på fjerde året.

Dagleg leiar og designar i Dundelina, Monica Sanchez, fortel at ho kom i kontakt med Kaldestad då ho flytta frå Colombia til Noreg og byrja lage barneklede. Saman har dei laga eit konsept for utvikling av barneklede som Sanchez er svært nøgd med.

– Roald Kaldestad kjem til oss med utkastet til ei historie, og så diskuterer vi det saman.

Det gir Sanchez bilete ho kan jobbe vidare med, og Kaldestad lagar ferdig ei historie av det. Det blir gitt ut ei historie om Dundelina kvart år.

Til no har historiene vore sjølvstendige, men frå i år av skal kvar ny Dundelina-historie byggje vidare på dei førre.

Bøkene om Dundelina er ikkje å få kjøpt i butikken. Dei er tilgjengelege på klesmerket sine heimesider som ei fargebok barna kan laste ned og skrive ut. Men Sanchez legg ikkje skjul på at ho ønskjer å gi ut bøkene mellom stive permar, og ho seier det er forlag som har vist interesse for dette.

Medan Kaldestad skriv, er det Sanchez som illustrerer bøkene, og det er ho som designar og produserer barnekleda, der Dundelina og element frå historiene hennar går igjen. Kleda blir produserte i Tyrkia, Colombia og Kina, og dei blir selde i butikkar over heile Noreg. I tillegg har dei ein nettbutikk.

Ho jobba på liknande vis den gongen ho budde i Colombia, med å ha små historier bak kvart einaste plagg. – Eg ønskte å ha ei kopling mellom kleda og noko som var meir enn berre eit tema som blomar eller englar. Vi ville gi barna noko konkret dei kunne sjå på.

Konseptet med forteljing og klede er ikkje alltid så lett å forstå, det må gjerne forklarast. I alle fall for den vaksne, seier Sanchez. – Barna tek slike ting mykje lettare.

Ein gong laga ho til dømes eit klesplagg med haitenner, eit konsept mor og far ikkje heilt såg. Men barna skjønte poenget med ein gong, fortel ho. Og når først mor eller far har teke poenget, så kjem dei gjerne att. – Vi er heldige og har lojale og trufaste kundar, seier designar Monica Sanchez.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...