Heim Nyhende Flyttar til Sogndal

Flyttar til Sogndal

Det starta for alvor for tre år sidan, då fire unge menn reiste frå ingeniørstudium i Trondheim, busette seg i Sogndal og starta si eiga bedrift. Sidan har stadig fleire utan tilknyting til kommunen flytta dit for å skape sine eigne arbeidsplassar.

Ein av dei unge mennene som valde å flytte til Sogndal i 2008, er Halvor Gregusson frå Kristiansand. Han og ein kamerat gjekk på entreprenørskule under studietida i Trondheim. Entreprenørskulen hadde eit samarbeid med Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

– Den daglege leiaren for Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane presenterte regionen for oss på entreprenørskulen og inviterte oss til å kome på besøk til Sogndal for å sjå korleis det var. Etterpå tenkte vi at vi kunne prøve å flytte dit nå som vi er unge, og sjå om vi ville trivast, fortel Gregusson.

Dét gjorde dei. Med i flyttelasset var bedrifta Yast, som blei starta under studietida. Yast AS er eit programvareselskap som har utvikla eit enkelt system for timelisteføring som i dag har over 20 000 brukarar verda over. Løysinga er både nett- og mobilbasert, og er lansert på den globale marknaden.

Ingen bygdedyr

– Vi har ikkje angra på at vi valde å flytte hit. Vi har blitt godt mottekne. Bygdedyret har vi ikkje sett så mykje til, slår Yast-gründaren fast.

Då Yast starta opp i Sogndal, fekk dei støtte frå både Innovasjon Noreg, eit lokalt sparebankfond, Sogn og Fjordane Fondet, og frå private aktørar.

– For å sørgje for utvikling i ein kommune er det viktig at den private kapitalen i kommunen går inn i lokal næring i staden for til eit kva som helst selskap på børsen. Det er viktig å aktivere kapitalen der han er, meiner Gregusson.

Historia til Yast og Jørgen Borgesen, Håvard Halvorsen, Halvor Gregusson og Jørn Sandvik Nilsson blei byrjinga på eit lite nærings- og tilflyttingseventyr for Sogndal.

Stor tilflytting

– Vi har stor tilflytting til kommunen, og etter at Yast etablerte seg her for tre år sidan, ser vi at stadig fleire flyttar til Sogndal for å starte si eiga bedrift. Eg trur det miljøet vi har i Sogndal, er tiltrekkjande for unge etablerarar, seier dagleg leiar i Sogn Næring, Wilhelm Tangerud.

Noko av det han trur er med og gjer miljøet tiltrekkjande, er naturen rett utanfor stovedøra og klatre-, topptur- og skihøva som finst i nærleiken. Kommunen har også eit levande kulturmiljø med konsertar og arrangement.

– Det er likevel ikkje nok å berre kunne tilby tilflyttarane våre desse høva og miljøa. Vi må ha arbeid og bustad til dei, også. Det jobbar vi medvite med å leggje til rette for. Vi har mellom anna eit godt samarbeid med nabokommunane Luster og Leikanger i høve arbeidsplassar, fortel Tangerud.

Dei største bidragsytarane på næringsfronten i Sogndal kommune er Lerum, Sogndal Fotball og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Ungt miljø

– Lerum har vore med på å sørgje for utvikling i Sogndal, mellom anna ved å jobbe for å opne Sogndal mot Bergen og Oslo med betre vegar. Sogndal Fotball er den største kanalen vi har for marknadsføring både innanfor og utanfor kommunen. Høgskulen er ein stor arbeidsgjevar, og samstundes gjer 2000 studentar noko med ei bygd. Kvar fjerde person du møter på gata, er student. Det unge miljøet studentane skapar, syter også for å gjere oss tiltrekkjande for tilflyttarar, slår næringsleiaren fast.

Tangerud kan fortelje at det skal byggjast eit nytt kjøpe- og bustadsenter i Sogndal, og at det allereie eksisterande kjøpesenteret planlegg ei stor utbygging.

– Handelslekkasjen vi har til Førde og Sunnfjord, har blitt vesentleg mindre. Det skjer mykje positivt i kommunen, og då er det hyggeleg å vere i min jobb. Vi har likevel eit stort potensial som vi må stå på for å utnytte, sluttar Wilhelm Tangerud.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...