Heim Nyhende Følgjer med på debatten

Følgjer med på debatten


Kommunesamanslåing er eit tema som opptek folk i Radøy kommune.

– Eg snakkar med mange som meiner tida no er moden for ei kommunesamanslåing, seier redaktør i avisa Strilen, Hans Egil Storheim.

Utan at han kan eller vil føreseie kva innbyggjarane i kommunen vil meine viss ein skulle kome til ei folkerøysting, så ser han at stemninga når det gjeld kommunesamanslåing er annleis no enn for 20 år sidan.

– Folk i Radøy er opptekne av gode tenestetilbod, som barnehage og skule og har høge forventningar til primærtenestetilbodet, seier redaktøren. Temaet kommunesamanslåing har vore gjenstand for debatt i avisa og seinast denne veka i regionrådet for Nordhordland. Regionrådet har spurd dei sju kommunane dei dekkjer om dei er villige til å utgreie ein ny kommunestruktur.

Kva konsekvensar ei eventuell endring i denne strukturen vil få for ei lokalavis som Strilen, som i dag dekkjer sju kommunar, er vanskelege å spå, meiner redaktøren.

– Det er ganske omfattande å dekkje det som skjer i sju kommunar, slik vi gjer i dag. Det blir kanskje litt enklare å følgje politikken i éin.

Les også: Vil greie ut nye kommunar i Nordhordland.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...