Heim Nyhende Følgjer med på debatten

Følgjer med på debatten


Kommunesamanslåing er eit tema som opptek folk i Radøy kommune.

– Eg snakkar med mange som meiner tida no er moden for ei kommunesamanslåing, seier redaktør i avisa Strilen, Hans Egil Storheim.

Utan at han kan eller vil føreseie kva innbyggjarane i kommunen vil meine viss ein skulle kome til ei folkerøysting, så ser han at stemninga når det gjeld kommunesamanslåing er annleis no enn for 20 år sidan.

– Folk i Radøy er opptekne av gode tenestetilbod, som barnehage og skule og har høge forventningar til primærtenestetilbodet, seier redaktøren. Temaet kommunesamanslåing har vore gjenstand for debatt i avisa og seinast denne veka i regionrådet for Nordhordland. Regionrådet har spurd dei sju kommunane dei dekkjer om dei er villige til å utgreie ein ny kommunestruktur.

Kva konsekvensar ei eventuell endring i denne strukturen vil få for ei lokalavis som Strilen, som i dag dekkjer sju kommunar, er vanskelege å spå, meiner redaktøren.

– Det er ganske omfattande å dekkje det som skjer i sju kommunar, slik vi gjer i dag. Det blir kanskje litt enklare å følgje politikken i éin.

Les også: Vil greie ut nye kommunar i Nordhordland.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...