Heim Nyhende Folkehelsa på agendaen

Folkehelsa på agendaen

Tjuefem studentar møttest i Otta i Sel kommune denne veka til den andre av tre samlingar, i eit studium som skal brøyte veg for folkehelsearbeidet i kommunene.

– Studiet handlar overordna om at seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen prøver å få til eit samarbeid om korleis dei skal jobbe med folkehelse, forklarde forelesar Eyvin Bjørnstad til lokalavisa Vigga, avbrote midt i ei forelesning om den nye folkehelselova, som allereie i morgon blir lagt fram for kongen i Statsråd.

Den nye folkehelselova og ny plan- og bygningslov har som grunnprinsipp at folkehelsearbeidet skal implementerast i alle sektorar, og difor er studentkullet også samansett av folk frå helsesektoren og skule, men også frå teknisk, på politisk plan, kultur, skule og barnehage. Studiet heiter vidareutdanning i plan- og folkehelsearbeid, og er på 7,5 studiepoeng. Målgruppa er i følgje skriv frå Oppland Fylkeskommune politikarar, leiarar og medarbeidarar i kommunane som vil bli ansvarlege for folkehelsearbeid på tvers av sektorane framover.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...