Heim Nyhende Folkehelsa på agendaen

Folkehelsa på agendaen

Tjuefem studentar møttest i Otta i Sel kommune denne veka til den andre av tre samlingar, i eit studium som skal brøyte veg for folkehelsearbeidet i kommunene.

– Studiet handlar overordna om at seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen prøver å få til eit samarbeid om korleis dei skal jobbe med folkehelse, forklarde forelesar Eyvin Bjørnstad til lokalavisa Vigga, avbrote midt i ei forelesning om den nye folkehelselova, som allereie i morgon blir lagt fram for kongen i Statsråd.

Den nye folkehelselova og ny plan- og bygningslov har som grunnprinsipp at folkehelsearbeidet skal implementerast i alle sektorar, og difor er studentkullet også samansett av folk frå helsesektoren og skule, men også frå teknisk, på politisk plan, kultur, skule og barnehage. Studiet heiter vidareutdanning i plan- og folkehelsearbeid, og er på 7,5 studiepoeng. Målgruppa er i følgje skriv frå Oppland Fylkeskommune politikarar, leiarar og medarbeidarar i kommunane som vil bli ansvarlege for folkehelsearbeid på tvers av sektorane framover.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...