Heim Nyhende Folkehelsa på agendaen

Folkehelsa på agendaen

Tjuefem studentar møttest i Otta i Sel kommune denne veka til den andre av tre samlingar, i eit studium som skal brøyte veg for folkehelsearbeidet i kommunene.

– Studiet handlar overordna om at seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen prøver å få til eit samarbeid om korleis dei skal jobbe med folkehelse, forklarde forelesar Eyvin Bjørnstad til lokalavisa Vigga, avbrote midt i ei forelesning om den nye folkehelselova, som allereie i morgon blir lagt fram for kongen i Statsråd.

Den nye folkehelselova og ny plan- og bygningslov har som grunnprinsipp at folkehelsearbeidet skal implementerast i alle sektorar, og difor er studentkullet også samansett av folk frå helsesektoren og skule, men også frå teknisk, på politisk plan, kultur, skule og barnehage. Studiet heiter vidareutdanning i plan- og folkehelsearbeid, og er på 7,5 studiepoeng. Målgruppa er i følgje skriv frå Oppland Fylkeskommune politikarar, leiarar og medarbeidarar i kommunane som vil bli ansvarlege for folkehelsearbeid på tvers av sektorane framover.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...