Heim Nyhende Vil ha betre kommunar

Vil ha betre kommunar

Kommunalminister Liv Signe Navarsete inviterer kommunane til å bli med i utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune”. Programmet skal støtte lokale tiltak retta mot redusert sjukefråver, mindre ufrivillig deltid, styrka kompetanse og betre omdømme.

 

Ministeren har med seg KS og forhandlingssamanslutningane på laget.

Vi ønskjer å stimulere kommunane til gode lokale prosjekt på desse viktige områda. Slik kan dei skape endå betre tenester til innbyggjarane sine. Som deltakar i ”Saman om ein betre kommune” vil ein kunne styrke kommunen sitt utviklingsarbeid, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

Eit hovudformål med programmet er at det skal medverke til nasjonal fornying. Programmet skal systematisere ny kunnskap frå dei lokale tiltaka som kan spreiast til andre norske kommunar.

Deltakarkommunane vil få tilgong til ressursmiljø og eit fagleg fellesskap med andre kommunar. Det er også aktuelt med økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektarbeidet. 

Kommunane må sikra god lokal forankring av arbeidet blant folkevalde, administrative leiarar og medarbeidarar/tillitsvalde.

– Vi vil velje ut kommunar med ein sterk motivasjon, tydelege mål og konkrete tiltak til å delta i programmet, seier Liv Signe Navarsete.

Programmet startar opp andre halvår 2011. Kommunar kan gå i lag om prosjekt og fremje felles søknad.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...