Heim Nyhende Gode skular gir høge bustadprisar

Gode skular gir høge bustadprisar

Folk betaler meir for å bu i nærleiken av skular som kjem godt ut på statistikken, viser ein studie BI har gjort.

Førsteamanuensis John H. Fiva ved Handelshøyskolen BI har saman med forskar Lars J. Kirkebøen ved Statistisk sentralbyrå undersøkt om offentleggjering av ny informasjon av skulekvalitet har noko å seie for prisane i bustadmarknaden.

Forskarane har ifølgje NRK Østlandssendingen tatt utgangspunkt i første gongs publisering av informasjon om skulekvalitet i Oslo i november 2005. Denne publiseringa samanliknar ungdomsskulane i hovudstaden.

– Sidan bustad avgjer kva skule ein høyrer til, blir det forventa at bustadprisar vil endre seg dersom foreldra set pris på informasjon om skulekvalitet, seier Fiva.

Fiva og Kirkebøen analyserte data frå 38.562 bustadtransaksjonar
frå januar 2003 til januar 2006.

Studien viser at bustadprisar stig i område kor den lokale
skulen kom godt ut på rangeringa, medan dei fell i område kor
den lokale skulen kom dårleg ut.

På nettstaden www.skoleporten.no blir det publisert omfattande samanliknande informasjon om grunnskulen.

Førre artikkelKihl leiar språkåret
Neste artikkelVil ha betre kommunar

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...