Heim Nyhende Gode skular gir høge bustadprisar

Gode skular gir høge bustadprisar

Folk betaler meir for å bu i nærleiken av skular som kjem godt ut på statistikken, viser ein studie BI har gjort.

Førsteamanuensis John H. Fiva ved Handelshøyskolen BI har saman med forskar Lars J. Kirkebøen ved Statistisk sentralbyrå undersøkt om offentleggjering av ny informasjon av skulekvalitet har noko å seie for prisane i bustadmarknaden.

Forskarane har ifølgje NRK Østlandssendingen tatt utgangspunkt i første gongs publisering av informasjon om skulekvalitet i Oslo i november 2005. Denne publiseringa samanliknar ungdomsskulane i hovudstaden.

– Sidan bustad avgjer kva skule ein høyrer til, blir det forventa at bustadprisar vil endre seg dersom foreldra set pris på informasjon om skulekvalitet, seier Fiva.

Fiva og Kirkebøen analyserte data frå 38.562 bustadtransaksjonar
frå januar 2003 til januar 2006.

Studien viser at bustadprisar stig i område kor den lokale
skulen kom godt ut på rangeringa, medan dei fell i område kor
den lokale skulen kom dårleg ut.

På nettstaden www.skoleporten.no blir det publisert omfattande samanliknande informasjon om grunnskulen.

Førre artikkelKihl leiar språkåret
Neste artikkelVil ha betre kommunar

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...